Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Pripremni kurs iz Matematike održaće se 19., 20., 21., 22., i 23.06.2017. godine:

  • sa početkom u 800 časova za kandidate koji će slušati na srpskom jeziku; i
  • sa početkom u 1130 časova za kandidate koji će slušati na mađarskom jeziku.

Raspored kursa iz matematike

Pripremni kurs iz Osnova računarstva, održaće se dana 19., 20., 21., 22., i 23.06.2017, godine:

  • sa početkom u 800 časova za kandidate koji će slušati na mađarskom jeziku; i
  • sa početkom u 1130 časova za kandidate koji će slušati na srpskom jeziku. 

Raspored kursa iz Osnova računarstva

Pripremni kurs iz Opšte kulture se ne organizuje.

Naknada za pripremni kurs je 4.000,00 dinara.

Ukoliko kandidat želi da pohađa oba pripremna kursa (što se utvrđenim rasporedom omogućava), naknada se ne povećava i za oba pripremna kursa iznosi ukupno 4.000,00 dinara.

Uplatu izvršiti na žiro račun Škole broj: 840-526666-66 - poziv na broj 10-2017, i dokaz o uplati doneti prvog dana pohađanja kursa (uplatnica se predaju nastavniku koji drži kurs). Prisustvo na kursu uz ličnu kartu.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog