Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2017/2018 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u školskoj 2017/2018. godini upisuje studente na akreditovane osnovne strukovne studije sa usmerenjima:

Za uspešno polaganje prijemnog ispita preporučujemo da preuzmete zbirku: "Zadaci za pripremu prijemnog ispita", kao i da prisustvujete izvođenju besplatne pripremne nastave u prostorijama Škole.

Termin za besplatnu pripremnu nastavu biće naknadno utvrđen.

Upisne kvote

Prvi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu 120 110 230 188 55.000 1.200 EUR 0
Drumski saobraćaj 40 50 90 67 55.000 1.200 EUR 0
Informatika 40 40 80 103 55.000 1.200 EUR 0
Privredno inženjerstvo 40 20 60 18 55.000 1.200 EUR 0

Upisne kvote

Drugi rok 2017

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina RSD Školarina EUR Školarina USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu 18 47 65 0 55.000 1.200 EUR 0
Drumski saobraćaj 0 30 30 0 55.000 1.200 EUR 0
Privredno inženjerstvo 18 17 35 0 55.000 1.200 EUR 0
Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
21-23. i 26.06.2017. 4000 03.07.2017. 04.07.2017. 11-13.07.2017.

Termini upisa

Prijem dokume nata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
1-4.9.2017. 4000 6.9.2017. 0 0Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog