Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.comStudentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon II Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon III Sloboda Branka Radičevića br.1

Studijski program - Privredno inženjerstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Inženjerstvo,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika

Vežbaj online: Matematika,

Gradovi: Kragujevac

Nastavni plan i ispiti

Studijski program Privredno inženjerstvo - Mašinstvo je nov, savremeno koncipiran program, tako što se na optimalan način prepliću tehničko-tehnološka i ekonomska znanja, uz podršku znanja i veština u oblastima organizacije i informatike. Studenti stiču znanje i veštine koje im omogućavaju da analiziraju i utvrđuju tržišne zahteve i mogućnosti, da sagledaju ekonomičnost proizvodnih procesa i da izvrše njihovu optimizaciju, organizaciju i upravljanje sa ciljem smanjenja troškova, a takođe i da primene savremene informatičke i druge inženjerske alate za rešavanje inženjerskih problema u procesima razvoja i transfera novih tehnologija i novih proizvoda. Znanja i veštine stečene u procesu učenja na studijskom programu obezbeđuju studentima društveno opravdane i korisne kompetencije za kvalitetan samostalan rad i rad u timu, u privrednim društvima, različitim ustanovama i organizacijama. Program je usklađen sa najnovijim naučnim i stručnim saznanjima i sa programima evropskih i svetskih obrazovnih ustanova.

 

Studijski program: Privredno inženjerstvo - mašinstvo

 

Raspored predmeta po semestrima godinama studija

R.

br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Broj časova

P+V*

ESPB

PRVA GODINA

1

PI01O

Matematika I

1

3+2

6

2

PI02O

Mehanika I        

1

2+2

6

3

PI03O

Engleski jezik     

1

2+2

6

4

PI04O

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom                

1

2+2

6

5

PI05O

Osnovi informatike     

1

2+2

6

6

PI06O

Matematika II

2

3+2

6

7

PI07O

Mehanika II           

2

2+2

6

8

PI08O

Osnovi ekonomije  

2

2+1

4

9

PI09O

Poslovne komunikacije    

2

2+1

4

10

PI10O

Mašinski elementi      

2

2+2

6

11

PI11O

Materijali   

2

2+1

4

Ukupno časova aktivne nastave nedeljno i bodova na godini                           

24+19

60

DRUGA GODINA

12

PI12O

Merenje i standradizacija  

3

2+2

6

13

PI13O

Hidraulika i pneumatika   

3

22

6

14

PI14O

Mehatronika

3

2+2

6

15

PI15O

Tehnička termodinamika  

3

2+2

6

16

PIIG1

PI16I

PI17I

Izborna grupa 1:

Energetska efikasnost

Motori

3

2+2

6

17

PI18O

Proizvodne tehnologije I  

4

3+2

7

18

PI19O

Osnovi konstruisanja    

4

2+2

6

19

PI20O

Ekonomika troškova

4

2+2

6

20

PI21O

Osnovi održivog razvoja  

4

2+1

5

21

PIIG2

PI22I

PI23I

Izborna grupa 2:

Motorna vozila

Osnovi organizacije i menadžmenta

4

2+2

6

Ukupno časova aktivne nastave nedeljno i bodova na godini

21+19

60

TREĆA GODINA

22

PI24O

Automatizacija proizvodnje

5

3+2

6

23

PI25O

Toplotni uređaji i postrojenja  

5

3+2

6

24

PI26O

Upravljanje proizvodnjom

5

3+2

6

25

PI27O

Reciklaža i reciklažne tehnologije

5

3+2

6

26

PIIG3

PI28I

PI29I

Izborna grupa 3

Inženjering održavanja

Razvoj proizvoda

5

3+2

6

27

PI30O

Marketing

6

3+2

6

28

PIIG4

PI31I

PI32I

Izborna grupa 4

Upravljanje kvalitetom

Inženjerstvo i inovacije 

6

3+2

6

29

PIIG5

PI33I

PI34I

Izborna grupa 5  

Logistika 

Proizvodne tehnologije II

6

3+2

6

30

PI35O

Stručna praksa

6

0

0

31

PI36O

Završni rad

6

0

0

Ukupno časova aktivne nastave nedeljno i bodova na godini

24+16

60

Ukupno bodova ѕa tri godine

180

 Broj časova nastave nedeljno: P – predavanja; V – vežbe

 
Vesti o studiranju

 • Već je kraj juna i vreme je da odabereš fakultet Već je kraj juna i vreme je da odabereš fakultet
  Srednja škola je završena. Prošao je maturski ispit, matursko veče i крај junа je doleteo! Pred tobom je jedna od najvažnijih odluka u životu – izbor profesije odnosno fakulteta koji…
  25.06.2018

 • Extra je! Budi inženjer! Extra je! Budi inženjer!
  Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Subotice upisuje studente u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školsku 2018/2019. godinu.
  21.06.2018

 • Zašto treba da studiraš? Zašto treba da studiraš?
  Sigurno se pitaš zašto je važno visoko obrazovanje i odabir visokoškolske ustanove? Dobro je razmišljati o budućnosti, planirati profesionalnu karijeru i imati viziju gde želiš da budeš za 5, 10…
  19.06.2018

Saveti za polaganje prijemnog