Prijemni.infostud.com


Studijski program - Strukovni fizioterapeut

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Stručno-teorijske sportske nauke, Praktične sportske nauke,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Studijski program osnovnih strukovnih studija za STRUKOVNE FIZIOTERAPEUTE

Studije na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi za studijski program strukovni fizioterapeut traju tri godine (6 semestara).Nakon sprovedene konkursne procedure kandidat stiče status studenta. Nastava u školi se obavlja prema akreditovanim nastavnim planovima i programima, odobrenim od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Nastavni planovi i programi koncipirani su tako da omoguće studentima upoznavanje sa etiologijom, patofiziologijom, patoanatomijom i terapijom, odnosno terapijskim postupcima, tehnikama i metodama kod raznih patoloških stanja kod kojih je indikovan neki od vidova fizikalne terapije i kineziterapije. Program obuhvata i osposobljavanje studenata za primenom specijalizovanih, autorizovanih tehnika i metoda namenjenih za ublažavanje ili otklanjanje posledica u pojedinim fazama nastanka i razvoja oboljenja, odnosno za osposobljavanje nakon određenog patološkog stanja. Program omogućuje studentima upoznavanje svih fizioterapijskih postupaka, počev od procene, tretmana, kontrole do evaluacije primenjenog tretmana kod kojih je indikovana fizioterapija.

Rehabilitacioni tim, u kojem strukovni fizioterapeut zauzima vidno, neizostavno mesto, jer on kao član pomenutog tima ili samostalno sprovodi osmišljen i unapred isplaniran program rehabilitacije shodno aktuelnom patološkom stanju.

Nastavni planovi i programi kreirani su prema najsavremenijim zahtevima medicinske rehabilitacije čime ispunjavaju potrebe obrazobanja ovog i ovakvog visokog medicinskog kadra. Nastavu izvode visokoobrazovani stručnjaci počev od specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije do magistara i doktora nauka. Teorijska nastava se izvodi u samoj školi uz koršćenje najsavremenijaih nastavnih sredstava, a praktična nastava u našim najeminetnijim zdravstveim ustanovama koje ujedno predstavljaju nastavne baze naše škole. Studenti obavljaju kliničku praksu:

  • Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Sokobanjska 13,
  • Institut za rehabilitaciju , Sokobanjska 17,
  • Institut za reumatologiju, Resavska 69,
  • Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, Heroja Milana Tepića 1,
  • Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“, Mihajla Avramovića 28,
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Bul.Vojvode Putnika 7,
  • Dom zdravlja „Dr Simo Milošević“, Požeška 82, br.Ugovora 732/1,
  • Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju“PHYSICAL“, Cetinjska 14,
  • “FK Crvena Zvezda“ zdravstvena ambulanta, Ljutice Bogdana 1a.

„STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT“ strukovnih studija stiče pravo na rad kao član tima za rehabilitaciju ili samostalnog ordiniranja propisanog programa rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama, banjsko-klimatskim lečilištima, sportskim ambulatama, velnes centrima, privatnoj praksi i sl.
Nakon obaveznog staža u zdravstvenoj ustanovi, polaže se državni ispit čime dobija status „zdravstvenog radnika“ za rad u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog