Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis - Visoka škola za zdravstvo i socijalni rad Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2018/2019 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uslovi za upis

Akademske studije na odseku za socijalni rad, prvi stepen (bachelor)

Uslov za prijem na akademske studije prvog stepena (bachelor) na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka, na odseku za socijalni rad je četvorogodišnja srednja škola sa položenim maturskim ispitom. Prema novoj evropskoj reakreditaciji Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete od 2017. godine studije prvog stepena (eksterna forma) traju 7 semestara.

Akademske studije na odseku za socijalni rad, drugi stepen (master)

Uslov za prijem na akademske studije drugog stepena (master) na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka, na odseku za socijalni rad je završeno visokoškolsko obrazovanje (min 180 kredita). Prema novoj evropskoj reakreditaciji Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete od 2017. godine studije drugog stepena (eksterna forma) traju 5 semestara.

Akademske studije na odseku za zdravstvenu negu, prvi stepen

Uslov za prijem na akademske studije zdravstvene nege na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka, na odseku za zdravstvenu negu je završena četvorogodišnja srednja medicinska škola sa položenim maturskim ispitom (smerovi: medicinska sestra, pedijatrijska sestra, ginekološko-akušerska sestra, stomatološka sestra) i zaposlenost u zdravstvenoj ustanovi u struci. Prema novoj evropskoj reakreditaciji Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete od 2017. godine studije prvog stepena (eksterna forma) traju 7 semestara.

 

Kompletna dokumentacija za upis na studije socijalnog rada i zdravstvene nege obuhvata:

 1. Overena kopija (diploma) o završenoj srednjoj školi;
 2. Kopije svedočanstva iz sva četiri razreda srednje škole;
 3. Kratka biografija - CV (potpisan);
 4. Lekarsko uverenje o sposobnosti studenta za univerzitetske studije (za kandidate sa invaliditetom izdaje se posebno uverenje);
 5. Izvod iz matične knjige rođenih;
 6. Tri slike za indeks;
 7. Potvrda o zaposlenju (obavezna za upis zdravstvene nega) / izjava o nezaposlenju 
 8. Dokaz o uplati upisnine
 9. Fotokopija svih dokumenata

 

Troškovi:

Troškovi studiranja na studijama socijalnog rada (bachelor) i zdravstvene nege:

145 evra – troškovi godišnje upisnine. Plaća se prilikom upisa na svaku godinu  i predaje dokumenata

740 evra – troškovi godišnje školarine. Mogućnost plaćanja u dve rate (po 370 evra) i to

 1. rata do početka zimskog semestra (do 1. oktobra)
 2. rata do početka letnjeg semestra (do 1. februara)

Ostali troškovi:

Cena završnog ispita i odbrane diplomskog rada na kraju studiranja: 180 evra

Cena ponavljanja završnog ispita: 50 evra

 

Troškovi studiranja na studijama socijalnog rada (master) UPISANI PRE 30. juna:

– 195 evra – troškovi godišnje upisnine. Plaća se prilikom upisa na svaku godinu i predaje dokumenata

– 740 evra – troškovi godišnje školarine. Mogućnost plaćanja u 4 rate (po 185 evra)

Troškovi studiranja na studijama socijalnog rada (master) UPISANI POSLE 30. juna:

– 195 evra – troškovi godišnje upisnine. Plaća se prilikom upisa na svaku godinu i predaje dokumenata

– 840 evra – troškovi godišnje školarine. Mogućnost plaćanja u 4 rate (po 210 evra)

 

Plaćanje i prijava

Upisnina i školarina se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Erste banke na dan uplate, na žiro račun pravnog zastupnika Visoke škole Sv Elizabete u Srbiji (Pharm-advice doo). 

Popunjeni formular prijave na Visoku školu sa prilozima 1-9 potrebno je poslati na adresu zastupnika Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete Bratislava, Slovačka (Pharm-advice doo) ili doći lično:

Pharm-advice d.o.o (radno vreme ponedeljak, sreda i petak od 17 - 19 h)

ul. JNA 45

Bački Petrovac 21470 

tel: +381 65 386 3 386

tel: +381 62 1 222 44 1

    ili 
na e-mail: vssebp@gmail.com
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog