Prijemni.infostud.com


Studijski program - Studijski program Savremene kulture

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Mediji i komunikacije,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

savremene kulture

Studijski program Savremene kulture obrazuje i razvija buduće kulturologe, koju ostvaruju profesionalnu karijeru u ustanovama kulture, obrazovanja, zaštite dobara, javnim institucijama, diplomatiji, muzejima, bibliotekama, arhivima, zadužbinama, vladinim i nevladinim organizacijama.

Studijski program uključuje sticanje znanja, razumevanja i veština za razvoj kreativnih sposobnosti potrebnih za obavljanje profesija u oblasti savremenih kulturnih i srodnih delatnosti.

Cilj programa je da studenti razvijaju sposobnost prepoznavanja i kretanja u savremenim kulturama i njihovog uticaja na moderno društvo i privredu. Jedan od ciljeva studijskog programa je i pružanje znanja, razvoj veština i sposobnosti za rešavanje realnih problema struke uz korišćenje stručne literature, koja im pomaže u pronalaženju kreativnog rešenja. Cilj studijskog programa je da razvije sposobnost kreativnog i kritičkog mišljenja, kao i samopoštovanje studenata. Studenti će, takođe, na ovom programu ovladavti veštinama snalaženja u realnim situacijama. Razviće sposobnosti za timski rad i saradnju. Osposobljavaju se za preuzimanje odgovornosti za dalji rad na ličnom usavršavanju i daljem školovanju na master i doktorskim akademskim studijama.

Završetkom ovog akademskog studijskog programa studenti stiču 240 ECTS i akademsko zvanje Diplomirani kulturolog.

Po završetku ovog programa diplomirani kulturolog poseduje obrazovanje, znanja i veštine za rad u:

* Za neke poslove u javnim institucijama potrebni su stručni ispiti i/ili dodatne kvalifikacije!
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog