Prijemni.infostud.com


Studijski program - Studijski program Komunikacije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Mediji i komunikacije,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

visoka škola za komunikacije

Studijski program Komunikacije obrazuje i razvija buduće komunikologe medija i komunikacija, koji ostvaruju profesionalnu karijeru na poslovima marketinga, medija, odnosa s javnošću, komunikacija u kompanijama, vladinim i nevladinim organizacijama.

Ciljevi studijskog programa uključuju sticanje znanja, razumevanja i veština za razvoj kreativnih sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova, prevashodno u oblasti medija i komunikacija.

Cilj programa je i da studenti razvijaju sposobnost kritičkog mišljenja,  jasnog i efikasnog izražavanja, preciznost i smislenost u komunikaciji, kao i delotvornu upotrebu jezika. Jedan od ciljeva je i pružanje znanja, razvoj veština i sposobnosti kako bi studenti mogli da rešavaju realne probleme struke i da koriste stručnu literaturu, koja im pomaže u pronalaženju kreativnog rešenja.

Studenti, takođe, na ovom programu ovladavaju veštinama snalaženja u realnim situacijama. Razviće sposobnosti za timski rad i saradnju. Osposobljavaju se za preuzimanje odgovornosti za dalji rad na ličnom usavršavanju i daljem nastavku školovanja na master i doktorskim akademskim studijama.

Studijski program traje četiri godine. Završetkom ovog studijskog programa studenti stiču 240 ECTS i akademski naziv Diplomirani komunikolog.

Po završetku ovog programa diplomirani komunikolog može da se zaposli kao:

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog