Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.comStudentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2018/2019 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost - Niš

Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost u Nišu u prvom upisnom roku upisuje studente na: 

A. Osnovnim strukovnim studijama

(50 studenata po studijskom programu) u prvu godinu studija

 1. Kriminalistika i bezbednost
 2. Civilna zaštita i vanredne situacije
 3. Socijalni i vaspitno-popravni rad
 4. Organizacija javnih i poslovnih sistema

 

B. Specijalističkim strukovnim studijama

(upisuje 108 studenata u školskoj 2016/2017.)

 1. Menadžment socijalnih, dečijih i gerontoloških ustanova

 

Visoka škola, u prvom upisnom roku, upisuje 200 studenata na:

Osnovnim strukovnim studijama (OSS):

Kandidati koji konkurišu, mogu da se prijavljuju i upisuju na sledeće akreditovane studijske programe osnovnih strukovnim studija (OSS):

 • Pravo da konkurišu i da se upisuju na Visoku školu, u okviru utvrđene upisne kvote imaju lica sa zavšenom srednjom školom u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Strani državljanin se može upisati na studijske programe, pod istim uslovima kao i domaći državljanin, uz priznavanje strane obrazovne isprave.

Lice se može upisati na studijske programe, ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava

 • Rangiranje će se izvršiti prema merilima navedenim u tekstu ovog konkursa, tako što će se formirati jedinstvena rang-lista. Pravo na upis na studijski program za koji su se predelili, ostvaruju kandidati sa jedinstvene (konačne) rang-liste koji se rangiraju od 1. do 50. mesta na svakom studijskom programu, odnosno od 1. do 200. ukupno.

 

Dokumenta potrebna za prijavu na konkurs

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Visoke škole sledeća dokumenta: 

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diplomu o završenom srednjem obrazovanju
 • Svedočanstva
 • Tri fotografije.

Polaganje prijemnog ispita održaće se u prostorijama Visoke škole ul. Beogradska br. 1, Niš.

 

Dokumentacija za upis

Potrebna dokumentacija za upis:

 • fotokopije srednjoškolskih dokumenata
 • original izvoda iz matične knjige rođenih
 • tri fotografije (3,5 x 4,5 cm)
 • dokaz o uplati školarine (uplatnica), odnosno dokaz o uplati prve rate školarine.

 

Informacije i kontakt

Ulica – Beogradska br.1, 18000 Niš

Kontakt telefoni

 • 018/209-500
 • 018/297-222
 • 018/525-888
 • Faks – 018/209-509
 • Mobilni – 065/8-305-225

Takođe nam možete poslati e-mail na: studentska_sluzba@kib.edu.rs, ili nas možete kontaktirati slanjem poruke na facebook stranici – Facebook
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog