Prijemni.infostud.com


Razvoj karijere

Razvoj karijere MBS

 

Studentska praksa – korak ka zaposlenju

S obzirom da je osnivač Visoke škole modernog biznisa (MBS) iz Beča, ostvarena je bolja saradnja sa stranim firmama a time obezbeđena i praksa za sve studente. Njima je omogućeno da se kroz studentsku praksu od jednog do tri meseca upoznaju sa životom unutar kompanije, načinima rada, kao i da steknu praktična znanja iz oblasti koje su odabrali za svoj budući poziv.

MBS je stupila u saradnju i sa AIESEC-om, najvećom svetskom studentskom organizacijom, čime je studentima pružena mogućnost da kroz stručnu praksu u inostranstvu razviju sopstvene potencijale i primene stečeno znanje i van okvira naše zemlje.

Studentska praksa je izuzetna prilika da se kroz spoj teorijskog i praktičnog znanja, studenti pripreme za buduće izazove i lakše dođu do željenog radnog mesta. I sam čin prakse je lepa prilika da se studenti nametnu svojim radom i znanjem, te najbolji, po završeku studija, mogu da budu angažovani od strane organizacije u kojoj su obavljali praksu. Na taj način ustanova indirektno pomaže u zapošljavanju svih svojih studenata.

 

Centar za razvoj projekata

Centar za razvoj projekata

Centar za razvoj projekata je, u formalnom smislu, organizacioni deo Visoke škole modernog biznisa (MBS). Suštinski, to je tim stručnjaka koji obuhvata profesore i spoljne saradnike MBS-a. Oni ulažu svoje znanje, stručnost, energiju, kreativnost da stvore novu vrednost za MBS i za klijente. Aktivnosti Centra za razvoj projekata usmerene su, pre svega, na definisanje, odnosno realizaciju posebnih obrazovnih programa.

Studenti MBS-a imaju priliku da pod beneficiranim uslovima pohađaju posebne programe kao što su seminari i kursevi. U prethodnom periodu (2012-2014) Centar za razvoj projekata je realizovao desetak ovakvih programa od, kojih su najznačajniji seminari o poslovnom planiranju, zatim upravljanju projektima, kao i seminari za učenje poslovnog engleskog jezika. Dakle, osim akademskog znanja, MBS nudi studentima i dodatne veštine i sposobnosti koje će im pomoći da se u potpunosti razviju kao ličnosti, da steknu više samopouzdanja i da stasaju u novu generaciju lidera.

Web: www.mbs-crp.rs
Kontakt: aleksandar.dejanovic@mbs.edu.rs

Iz ponude Centra za razvoj projekata izdvajamo:

 • Projekat ”City Branding – Kako se od gradova prave brendovi”
 • Projekat „Kako da organizaciona kultura postane generator razvoja organizacije“
 • Projekat „Kako planirati i razvijati održivo poljoprivredno gazdinstvo“
 • Projekat „Kako planirati i razvijati mali i porodični biznis“

 

Centar za karijerno vođenje

Centar za karijerno vođenje i savetovanje studenta Visoke škole modernog biznisa osnovan je sa ciljem da uspostavi bazu podataka sa biografijama redovnih i svršenih studenata Visoke škole modernog biznisa, kako bi im shodno njihovom obrazovanju i afinitetima, olakšao i ubrzao pronalazak adekvatnog zaposlenja ili stručne prakse. Sa druge strane Centar pomaže poslovnim subjektima da pronađu kvalietne i kompetentne kandidate za upražnjene pozicije.

Misija Centra za karijerno vođenje i savetovanje studenta Visoke škole jeste da pruži kontinuiranu podršku svojim studentima u pogledu razvoja karijere, nastavka obrazovanja i zapošljavanja.

Aktivnosti Centra za karijerno vođenje i savetovanje Visoke škole modernog biznisa su:

 1. Podrška obogaćivanju radne biografije studenata, odnosno informisanje o mogućnostima za sticanje radnog iskustva tokom studiranja kroz stručnu praksu i volontiranje i učešća na projektima,
 2. Podrška celoživotnom učenju kroz formalno i neformalno obrazovanje, nastavak školovanja i konstantno usavršavanje, kao i sticanje znanja i veština aktuelnih i primenljivih na tržištu rada učešćem u kursevima, obukama, radionicama, treninzima i drugim oblicima edukacije,
 3. Savetovanje u oblasti zapošljavanja studenata, planiranja karijere, pisanja radne biografije i pripreme za razgovor sa poslodavcem,
 4. Saradnja sa poslodavcima i organizovanje prezentacija kompanija,
 5. Informative usluge u pogledu slobodnih radnih mesta i mogućnosti za praksu u zemlji i inostranstvu

Plan aktivnosi za 2016/2017. godinu

 1. Formiranje baze biografija studenata
 2. Formiranje baze partnerskih kompanija
 3. Organizovanje manifestacije Dani karijere
 4. Organizovanje susreta članova Alumni kluba Visoke škole modernog biznisa i sadašnjih studenata
 5. Prezentacija i uključivanje studenata u projekat “Ispitivanje imidža grada Beograda”
 6. Prezentacija i obuka za aplikaciju Beograd indeks

Pošaljite svoj CV ili pitanje na karijera@mbs.edu.rs

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog