Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Kursevi i seminari

Visoka škola modernog biznisa - kursevi

Visoka škola modernog biznisa (MBS) organizuje različite kurseve i seminare da bi svojim studentima obezbedila širi spektar znanja koji nije obuhvaćen redovnim nastavnim planom. 

 • IT kursevi
  • IBM Guardium Security Program
  • Uvod u HTML/CSS/JavaScript
  • Osnove Java programiranja
 • Finansijska pismenost
 • Kako planirati i razvijati održivo poljoprivredno gazdinstvo
 • Medijska pismenost
 • Međunarodni platni promet
 • Osnivanje i razvoj seoskih domaćinstava u turističke svrhe
 • Pokreni svoj biznis
 • Poslovno pregovaranje
 • Razvoj brenda u uslužnom sektoru
 • Socijalne veštine u korporativnom upravljanju
 • Sprečavanje finansiranja terorizma
 • Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Unutrašnji platni promet
 • Upravljanje iskustvom potrošača
 • Stručna obuka službenika obezbeđenja

Sve informacije o kursevima i seminarima možete dobiti na: 

Phone: 063/569-068

E-mail: aleksandar.dejanovic@mbs.edu.rs

Web: http://www.mbs.edu.rs/

 

Kursevi MBS

 

IBM Guardium Security Program

Visoka škola modernog biznisa organizuje kurs IBM Guardium Security Program u trajanju od 10 radnih dana.

Primary objective:

IBM Security Guardium is a comprehensive data security platform that provides a full range of capabilities – from discovery and classification of sensitive data to vulnerability assessment to data and file activity monitoring to masking, encruption, blocking, alerting and quarantining to protect sensitive data. It is simple, robust solution for assuring the privacy and integrity of trusted information in your information system. This training program could enable our clients to take full advantage from this security platform.

Key topics:

 • IBM InfoSphere Guardium Family;
 • IBM Guardium Main Features;
 • Command Line Interface /CLI;
 • Acess Management;
 • System View and Administration Console;
 • S-TAP and GIM;
 • Policies and Procedures;
 • CAS, VA and Discovery;
 • Custom Query;
 • Report Building;
 • Compliance Workflow Automation;
 • General Questions and Discussions. 

 

Sve ostale informacije o kursu možete naći na sajtu MBS-a.

 

Uvod u HTML/CSS/JavaScript

Naš cilj je da vam kroz kurs Uvod u HTML/CSS/JavaScript omogućimo da steknete osnovna znanja potrebna za izradu Internet prezentacija (tj. sajtova) i na taj način vas motivišemo za nastavak učenja i, nadamo se, početak karijere u IT sektoru.

Šta ćete znati nakon završenog kursa?

Po završetku programa:

 • moći ćete da napravite jednostrane i višestrane internet stranice;
 • znaćete da obikujete internet stranicu, dodate tekst, slike, video materijale, linkove, dugmad;
 • poznavaćete sam HTML kod i moći ćete brzo da izmenite izgled proizvoljne internet stranice;
 • pomoću CSS-a ćete moći primeniti unapređena podešavanja izgleda elemenata stranice;
 • JavaScript kodom moći ćete da izmenite ponašanje stranice i dodate nove mogućnosti, poput muzičkog plejera;
 • znaćete da, u okviru internet stranice, napravite jednostavan interaktivni deo sa određenom funkcijom (na primer – mali kalkulator, program za preslovljavanje teksta: ćirilica u latinicu i obrnuto, deo za računanje kamata, slanje mejlova i slično);
 • znaćete da primenjujete platformu BootStrap za bržu izradu stranica, na osnovu šablona pojedinih elemenata.

Najvažnije od svega, usvojićete proceduralni način razmišljanja i osnovne koncepte programiranja potrebne za kasniju nadogradnju u nekom „čistom“ programskom jeziku, a biće vam jasan i linearni sistem izgradnje internet stranica.

Naučeno će vam takođe omogućiti nastavak učenja PHP programiranja, danas najmoćnije osnove programiranja sadržaja na internetu. 

 

Sve ostale informacije o kursu možete naći na sajtu MBS-a.

 

Osnove Java programiranja

Naš cilj je da vam kroz kurs Osnove Java programiranja omogućimo da steknete osnovna znanja i motivaciju za početak karijere u IT sektoru.

Java programski jezik je najbolji za početak. Zbog čega?

 • Java je programski jezik se koristi za izradu i razvoj velikog broja aplikacija – sa njim možete programirati gotovo sve – programe, servise, igrice, web stranice, aplikacije za pametne telefone, mp3 plejere i drugo,
 • Java programski jezik je podržan od strane svih operativnih sistema što čini ovaj programski jezik najpopularnijim,
 • Kompletan softver je besplatan,
 • Java je jednostavan i fleksibilan programski jezik i relativno se lako uči,
 • Predznanje vam nije potrebno – dovoljno je da poznajete osnove rada na računaru.

Šta ćete znati nakon završenog kursa?

Po završetku programa:

 • moći ćete da napravite jednostavnu Java aplikaciju,
 • poznavaćete i koristiti Eclipse okruženje,
 • umećete da radite sa promenljivim i operatorima,
 • naučićete da radite sa nizovima i kolekcijama,
 • upoznaćete se sa osnovnim funcijama i algoritmima pretraživanja i sortiranja.

Najvažnije od svega, usvojićete algoritamski način razmišljanja i osnovne koncepte objektnog programiranja!

Naučeno će vam omogućiti da steknete znanja za dalje usavršavanje u oblasti programiranja, kao i da se prijavite na praksu u brojnim IT kompanijama.

 

Sve ostale informacije o kursu možete naći na sajtu MBS-a.

 

Finansijska pismenost

Kurs je koncipiran sa ciljem vas upozna sa osnovnim ekonomskim i finansijskim konceptima, bazičnim kupovnim i prodajnim strategijama i osnovama upravljanja novcem. Kurs je namenjen ljudima koji žele da savladaju finansijske aspekte savremenog poslovanja i da razumeju kretanja na savremenim finansijskim tržištima.

Program kursa:

Na seminaru ćete se upoznati sa osnovama:

 • investiranja,
 • štednje,
 • ličnih finansija,
 • finansijske analize poslovanja,
 • procene vrednosti hartija od vrednosti,
 • procene vrednosti preduzeća,
 • budžetiranja.

 

Kako planirati i razvijati održivo poljoprivredno gazdinstvo

Želite da vaše poljoprivredno gazdinstvo donosi novac? Saznajte kako.

Seminar je namenjen osobama koje žele da razviju i unaprede poljoprivredna gazdinstva, a nedostaju im znanja iz domena finansija, marketinga, poslovnog planiranja i kadrovske politike.

Program seminara: 

 • Upoznavanje sa osnovnim principima održive poljoprivrede;
 • Upoznavanje sa ekonomskim potencijalima održive poljoprivrede;
 • Osnivanje poljoprivrednog gazdinstva
 • Upravljanje poljoprivrednim gazdinstvom;
 • Marketing poljoprivrednog gazdinstva;
 • Finansije poljoprivrednog gazdinstva;
 • Kadrovska politika poljoprivrednog gazdinstva;
 • Tržište poljoprivrednog gazdinstva;
 • Razvoj održivog poljoprivrednog gazdinstva. 

 

Medijska pismenost

Ovaj seminar je namenjeno đacima srednjih škola i njihovim nastavnicima, ima za cilj da u vremenu masovnih komunikacija kada je informacija moć, nauči pre svega mlade ljude da razumeju suštinu masovnih medija, da analiziraju njihove sadržaje i kritički preispitaju njihovu ulogu i uticaj u društvu.

Program seminara:  

 • Učenje tehnika za kritičko preispitivanje informacija koje se dobijaju putem medija.
 • Sposobnost pristupa, analize, procene i prenosa informacija u svim njenim formama.
 • Digitalno opismenjavanje.
 • Tumačenje reklamnih poruka.
 • Reklama i mladi u kontekstu medijske pismenosti.
 • Analiza zabavnih programa kao što su reality show programi, strane serije itd
 • Manipulativne medijske poruke i medijska pismenost.
 • Diskusija: Ko su danas medijske zvezde?

 

Međunarodni platni promet

Seminar je namenjen studentima, zaposlenima u bankama, spoljnoj trgovini, u privredi, kao i drugim zaposlenima čije radno mesto podrazumeva poznavanje međunarodnog platnog prometa.

Program seminara: 

 • Pojam i sistemi međunarodnih plaćanja
 • Funkcionisanje međunarodnog platnog prometa
 • Devizno poslovanje i banke
 • Međunarodni platni promet
 • Međunarodni dokumentarni akreditiv
 • Međunarodni dokumentarni inkaso
 • Međunarodna bankarska doznaka
 • Međunarodne kreditne karte
 • Međunarodna menica
 • Međunarodni ček
 • Bankarska garancija
 • Problemi i rizici međunarodnog platnog prometa.

 

Osnivanje i razvoj seoskih domaćinstava u turističke svrhe

Seminar je specijalno dizajniran da predstavi osnovne mehanizme osnivanja, razvoja i upravljanja seoskim domaćinstvima sa ciljem da podstakne i motiviše vlasnike seoskih domaćinstava da se uključe u turističku delatnost.

Namenjen je vlasnicima seoskih domaćinstava, objektima domaće radinosti, preduzetnicima u ruralnim područijima, postojećim vlasnicima smeštajnih kapiteta u ruralnim područijima, turističkim organizacijama, lokalnim samoupravama, zadrugama i svim drugim stejkholderima u ruralnom područiju.

Program seminara: 

 • Pojam i značaj seoskog turizma
 • Seoski turizam u Srbiji i okruženju
 • Propisi od značaja za turizam u ruralnim područijima
 • Osnivanje i kategorizacija smeštajnih jedinica seoskog turizma
 • Mogućnosti finansiranja u seoskom turizmu
 • Značaj partnerstava u ruralnom području
 • Programiranje proizvoda i usuga u seoskom turizmu
 • Usluge hrane i pića u seoskom domaćinstvu
 • Prodaja i promocija u seoskom turizmu
 • Ispitivanje zadovoljstva gostiju u seoskom turizmu
 • Primeri dobre prakse. 

 

Pokreni svoj biznis

Dosta vam je da radite za drugoga? Otpustite šefa i pokrenite svoj posao...

Seminar je namenjen ljudima koji žele da osnuju novi ili da unaprede postojeći biznis. Na seminaru se stiču znanja i veštine vezane za upravljenje, marketing, finansije, upravljanje ljudskim resursima, itd.

Program seminara:

Na seminaru ćete savladati sledeće ključne kompetencije:

 • tehnike za kreiranje ideja za nove proizvode i usluge,
 • odabir odgovarajuće pravne forme kompanije,
 • znanja potrebna za osnivanje vaše kompanije,
 • plasman i promocija proizvoda i/ili usluga,
 • strategije za formiranje cena,
 • metodi finansijske analize za procenu uspešnosti projekata,
 • razumevanje finansijskih izveštaja, itd.

 

Poslovno pregovaranje

Seminar je specijalno dizajniran da predstavi značaj pregovaranja kao komunikacijske i socijalne veštine, da poboljša ostvarenje zacrtanih poslovnih ciljeva i da pomogne u prevazilaženjumeđusobnih razlika.

Namenjen je svim zainteresovanim subjektima, kako ljudima iz poslovnih krugova, tako i svim onim fizičkim licima koji pohađanjem seminara žele da unaprede svoje komunikativne kapacitete i postanu pregovarački potentniji.

Program seminara: 

 • Pojam i značaj pregovaranja
 • Priroda pregovaranja
 • Pregovaranje u teoriji
 • Pogrešne pretpostavke i mitovi oo pregovaranju
 • Kako naša očekivanja utiču na pregovore
 • Pripreme za pregovaranje
 • Tačka odustajanja
 • Kako započeti pregovore
 • Taktike pregovaranja. 

 

Razvoj brenda u uslužnom sektoru

U savremenoj teoriji brend se posmatra kao element intelektualnog kapitala, koji određuje prepoznatljivost kompanije na tržištu, predstavlja njen imidž i ima veliki značaj za konkurentnost.

Ovaj seminar je specijalno dizajniran program namenjen osobama koje se bave uslužnim delatnostima i žele da nauče tehnike brendiranja usluga.

Program seminara: 

 • Koncept brenda i brendiranje usluga
 • Kreiranje vizuelnog identiteta brenda
 • Razvoj brend asocijacija
 • Tehnika perceptualne mape brenda
 • Strategije brend menadžmenta u uslužnom sektoru
 • Brand equity – vrednost brenda
 • Metode merenja vrednosti brenda
 • Promocija brenda
 • Upravljanje brendom u digitalnom okruženju.

 

Socijalne veštine u korporativnom upravljanju

Ovaj seminar je specijalno dizajniran program namenjen osobama koje se bave korporativnim upravljanjem i žele da razviju i unaprede svoje komunikacijske veštine, veštine upravljanja i savladaju zakonski okvir vezan za korporativno upravljanje.

Program seminara:  

 • Radni stilovi i njihov uticaj na radne performanse zaposlenih;
 • Veštine aktivnog slušanja;
 • Asertivnost i komunikacijske veštine zasnovane na emocionalnoj inteligenciji;
 • Liderstvo i upravljanje timom;
 • Modeli i mehanizmi korporativnog upravljanja
 • Kvalitet korporativnog upravljanja kao posledica primene socijalnih vestina I prinosa koje ostvaruju investitori
 • Problemi sa kojima se susreću tržišta u nastajanju
 • funkcije koje upravni i nadzorni odbori imaju u savremenim korporacijama, sa posebnim naglaskom na faktore koje utiču na transparentnost rada kompanije i smanjenje korupcije. 

 

Sprečavanje finansiranja terorizma

Seminar je namenjen zaposlenima u bankama, preduzećima za reviziju, brokersko dilerskim društvima, računovodstvenim agencijama, faktoring kućama, platnim institucijama, institucijama elektronskog novca, kod ovlašćenih menjača, davaoca finansijskog lizinga, društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnika u osiguranju, advokatima, notarima.

Program seminara:

 • Pregled međunarodnih inicijativa u borbi protiv terorizma
 • Propisi koji regulišu finansiranje terorizma u Republici Srbiji
 • Faze finansiranja terorizma.
 • Povezanost pranja novca i finansiranja terorizma
 • Procena rizika i mehanizmi za ublažavanje rizika od finansiranja terorizma
 • Upotrebljivost banaka za pranje novca i finansiranje terorizma
 • Havala/neformalni sistemi, pranje novca i finansiranje terorizma.
 • Zloupotreba pojedinih lica u svrhe finansiranja terorizma
 • Označena lica i njihova imovina; dostavljanje podataka
 • Analiza studija slučaja iz oblasti finansiranja terorizma. 

 

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Seminar je namenjen zaposlenima u bankama, preduzedima za reviziju, brokersko dilerskim društvima, računovodstvenim agencijama, faktoring kudama, platnim institucijama, institucijama elektronskog novca, kod ovlašdenih menjača, davaoca finansijskog lizinga, društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnika u osiguranju, advokatima, notarima.

Program seminara:

 • Pregled međunarodnih inicijativa
 • Propisi koji regulišu SPN / FT u Republici Srbiji
 • Faze pranja novca i finansiranja terorizma
 • Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca.
 • Uspostavljanje poslovne saradnje sa klijentom.
 • “Customer Due Diligence” pristup
 • Indikatori za prepoznavanje pranja novca i finansiranje terorizma
 • Prijavljivanje gotovinskih i sumnjivih klijenata i transakcija
 • Pojam neuobičajene transakcije – analiza, podaci koji se pribavljaju i izveštaj
 • Nova tehnološka dostignuda
 • Pojam politički eksponirane ličnosti (PEP)
 • Imenovanje ovlašdenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma
 • Način vršenja unutrašnje kontrole, čuvanja i zaštite podataka, vođenje evidencija
 • Obuka zaposlenih
 • Tipologije i trendovi u pranju novca i finansiranju terorizma.
 • Represivno delovanje prema počiniocima krivičnih dela, privrednih prestupa i/ili prekršaja. 

 

Unutrašnji platni promet

Seminar je namenjena zaposlenima u platnim institucijama, institucijama elektronskog novca, bankama, javnim poštanskim operaterima, kao i svim drugim zaposlenima čije radno mesto podrazumeva poznavanje unutrašnjeg platnog prometa, studentima.

Program seminara:

 • Pojam i značaj platnog prometa
 • Klasifikacija platnog prometa
 • Načela organizovanja i ciljevi platnog prometa
 • Poslovi, nosioci i učesnici u platnom prometu
 • Instrumenti unutrašnjeg platnog prometa
 • Transakcije plaćanja
 • Platni promet na primeru platne institucije. 

 

Upravljanje iskustvom potrošača

Savremeno poslovanje se odvija u potpuno novom svetu koji je, između ostalog, oblikovan novim faktorima koji su uticali da iskustvo potrošača nađe svoje mesto u aganedi menadžera i postane sastavni deo poslovnih strategija.

Kurs je, osim menadžerima i zaposlenima, namenjen različitim cilјnim grupama (preduzetnici, predavači, zaposleni u neprofitnim organizacijama i sl), koji i u ovom segemntu žele da unaprede svoje performanse.

Program kursa:

 • Poslovanje u 21. veku: fokusiranost na potršače
 • Šta je to iskustvo potrošača?
 • Odnos iskutvo potrošača i lojalnosti
 • Iskustvo potrošača iz vizure proizvoda i/ili brenda
 • Uloga zaposlenih u kreiranju iskustva potrošača
 • Iskustvo potrošača u virtuelnom okruženju
 • Kako meriti iskustvo potrošača
 • Inovacije i njihov uticaj na iskustvo potrošača. 

 

Stručna obuka službenika obezbeđenja

Visoka škola modernog biznisa MBS, nudi vam da blagovremeno obavite: stručnu obuku službenika obezbeđenja (SlOb) – za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim okupljanjima građana(O2).

Polaznik koji želi da pohađa obuku dužan je da prilikom potpisivanja ugovora sa školom, o obavljanju stručne obuke, dostavi:

 • fotokopiju lične karte, ili izvod iz čitača za lične karte (za nove lične karte),
 • overenu kopiju diplome (najmanje srednja stručna sprema)
 • lekarsko uverenje nadležne medicinske ustanove za vršenje poslova privatnog obezbeđenja,
 • i da potpiše prijavu za stručnu obuku (obrazac 2), koji se može se može preuzeti sa sajta škole.

Obuka se sastoji iz:

 • Teorijskog dela – 66 časova nastave koja se održava u prostorijama škole i trajaće (11 nastavnih dana),
 • Praktičnog dela – 35 časova obuke u primeni fizičke snage (6 nastavnih dana), i
 • Završnog ispitnog testa – 1 čas, koji se održava u prostorijama škole.

Sve ostale informacije, o ceni obuke, načinu sprovođenja obuke, trajanju obuke i ostale informacije, možete naći na ovom linku. 

Prijavu za obuku možete preuzeti ovde.

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog