Prijemni.infostud.com


Statistika prethodnih upisa

Na osnovu statistika upisa prethodne godine možete okvirno da vidite šta ove godine da očekujete na prijemnom ispitu. Za vas, na jednom mestu objedinjujemo informacije o broju prijavljenih kandidata, broj upisanih, a i ono najvažnije minimalan broj za upis na budžet i samofinansiranje.

Fakultet Broj prijavljenih kandidata (upisna kvota) Broj studenata upisanih na budžet Min. broj poena potreban za upis na budžet Broj upisanih samof. studenata Min. broj poena potreban za upis na samofin.
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 27(60) 185 243
- Audio i video tehnologije 20 60
- Automatika i sistemi upravljanja vozilima 35 35
- Elektronika i telekomunikacije 40 30
- Informacioni sistemi 20 33
- Nove energetske tehnologije 30 50
- Nove računarske tehnologije - studije na daljinu 5
- Računarska tehnika 40 30Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog