Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Pripreme za prijemni - Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu

Besplatna pripremna nastava iz Matematike namenjena je svima koji žele da se pripreme za polaganje prijemnog ispita iz Matematike za upis na Visoku školu elektrotehnike i računarstava strukovnih studija u Beogradu. Nastava će se odvijati u prostorijama Visoke škole elektrotehnike i računarstva u Beogradu prema rasporedu koji je dat u nastavku.

Prijavljivanje nije potrebno. Svaki termin podrazumeva 4 školska časa.

 

Raspored pripremne nastave

 

Mart 2018

10.3.2018. u 10 sati

 1. Algebarski izrazi. Polinomi i operacije sa njima. Razlomljeni racionalni izrazi i operacije sa njima.
 2. Linearne jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom. Linearna jednačina. Linearna funkcija. Sistemi linearnih jednačina. Linearne nejednačine.
 3. Stepenovanje i korenovanje. Pojam i osobine. Operacije sa stepenima. Operacije sa korenima

17.3.2018. u 10 sati

 1. Kvadratne jednačine sa jednom nepoznatom. Kvadratna jednačina. Kvadratna nejednačina. Jednačine koje se svode na kvadratne. Sistemi kvadratnih jednačina sa dve nepoznate. Iracionalne jednačine.
 2. Kvadratna funkcija. Pojam i osnovne osobine.
 3. Eksponencijalna funkcija, Pojam i osnovne osobine. Eksponencijalne jednačine i nejednačine. Pojam logaritma i osnovne osobine. Logaritamska funkcija. Logaritamske jednačine i nejednačine.

24.3.2018. u 10 sati

 1. Logaritamska funkcija. Pojam logaritma i osnovne osobine. Logaritamska funkcija. Logaritamske jednačine i nejednačine.
 2. Trigonometrija. Trigonometrijske funkcije ma kog ugla. Trigonometrijske transformacije.
 3. Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Trigonometrijske funkcije.

31.3.2018. u 10 sati

 1. Vektori. Pojam i operacije. Vektor u koordinatnom sistemu.
 2. Aritmetički i geometrijski niz. Opšti član i zbir prvih n članova niza.
 3. Analitička geometrija. Tačka. Prava. Krug. Elipsa. Hiperbola. Parabola.

 

April 2018

14.4.2018. u 10 sati

 1. Algebarski izrazi. Polinomi i operacije sa njima. Razlomljeni racionalni izrazi i operacije sa njima.
 2. Linearne jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom. Linearna jednačina. Linearna funkcija. Sistemi linearnih jednačina. Linearne nejednačine.
 3. Stepenovanje i korenovanje. Pojam i osobine. Operacije sa stepenima. Operacije sa korenima.

21.4.2018. u 10 sati

 1. Kvadratne jednačine sa jednom nepoznatom. Kvadratna jednačina. Kvadratna nejednačina. Jednačine koje se svode na kvadratne. Sistemi kvadratnih jednačina sa dve nepoznate. Iracionalne jednačine.
 2. Kvadratna funkcija. Pojam i osnovne osobine.
 3. Eksponencijalna funkcija, Pojam i osnovne osobine. Eksponencijalne jednačine i nejednačine. Pojam logaritma i osnovne osobine. Logaritamska funkcija. Logaritamske jednačine i nejednačine.

28.4.2018. u 10 sati

 1. Logaritamska funkcija. Pojam logaritma i osnovne osobine. Logaritamska funkcija. Logaritamske jednačine i nejednačine.
 2. Trigonometrija. Trigonometrijske funkcije ma kog ugla. Trigonometrijske transformacije.
 3. Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Trigonometrijske funkcije.

5.5.2018. u 10 sati

 1. Vektori. Pojam i operacije. Vektor u koordinatnom sistemu.
 2. Aritmetički i geometrijski niz. Opšti član i zbir prvih n članova niza.
 3. Analitička geometrija. Tačka. Prava. Krug. Elipsa. Hiperbola. Parabola.

 

Maj 2018

12.5.2018. u 10 sati

 1. Algebarski izrazi. Polinomi i operacije sa njima. Razlomljeni racionalni izrazi i operacije sa njima.
 2. Linearne jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom. Linearna jednačina. Linearna funkcija. Sistemi linearnih jednačina. Linearne nejednačine.
 3. Stepenovanje i korenovanje. Pojam i osobine. Operacije sa stepenima. Operacije sa korenima.

19.5.2018. u 10 sati

 1. Kvadratne jednačine sa jednom nepoznatom. Kvadratna jednačina. Kvadratna nejednačina. Jednačine koje se svode na kvadratne. Sistemi kvadratnih jednačina sa dve nepoznate. Iracionalne jednačine.
 2. Kvadratna funkcija. Pojam i osnovne osobine.
 3. Eksponencijalna funkcija, Pojam i osnovne osobine. Eksponencijalne jednačine i nejednačine. Pojam logaritma i osnovne osobine. Logaritamska funkcija. Logaritamske jednačine i nejednačine.

26.5.2018. u 10 sati

 1. Logaritamska funkcija. Pojam logaritma i osnovne osobine. Logaritamska funkcija. Logaritamske jednačine i nejednačine.
 2. Trigonometrija. Trigonometrijske funkcije ma kog ugla. Trigonometrijske transformacije.
 3. Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Trigonometrijske funkcije.

2.6.2018. u 10 sati

 1. Vektori. Pojam i operacije. Vektor u koordinatnom sistemu.
 2. Aritmetički i geometrijski niz. Opšti član i zbir prvih n članova niza.
 3. Analitička geometrija. Tačka. Prava. Krug. Elipsa. Hiperbola. Parabola.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog