Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program za Nove energetske tehnologije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Informacione tehnologije,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika, Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

Vežbaj online: Informatika i računarstvo, Matematika,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Nove energetske tehnologije

Studijski program Nove energetske tehnologije Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija ima za cilj da oformi stručni kadar za eksploataciju, održavanje i projektovanje elektroenergeskih sistema, pogona i uređaja, primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija.

Ciljevi studijskog programa:

 • da se obrazovni proces odvija po studijskom programu i nastavnim metodama koji se neprestano inoviraju,
 • da studenti ovladaju aktuelnim znanjima i veštinama iz oblasti elektroenergetskih sistema, proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, električnih mašina, transformatora, električnih pogona, energetske elektronike i električnih instalacija,
 • da se osposobi stručni kadar za eksploataciju, održavanje i projektovanje elektroenergeskih sistema, pogona i uređaja, primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija,
 • da se studenti osposobe za timski rad.

Savladavanjem studijskog programa Nove energetske tehnologije studenti stiču znanja i veštine u oblasti projektovanja, eksploatacije i održavanja elektroenergeskih sistema, pogona i uređaja, primenom savremenih energetskih i informacionih tehnologija.

Završetkom studija student stiče znanje o osnovnim zakonima elektroenergetike; procesima i sistemima transformacija energije; principima proizvodnje električne energije; strukturi elektroenergetskog sistema; funkcionisanju osnovnih elemenata elektroenergetskog sistema; principima projektovanja i proračuna glavnih elemenata električne opreme elektroenergetskog sistema i industrijskih pogona; korišćenju električne merne opreme u elektroenergetskim sistemima i industrijskim pogonima; strukturi troškova u proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije; principima održavanja elemenata elektroenergetskih sistema i električne opreme industrijskih pogona; osnovnim principima očuvanja okolne sredine; osnovnim principima obnovljivih izvora energije.

Studenti će biti osposobljeni za rad na sledećim poslovima:

 • proračun parametara neophodnih za projektovanje i izbor elemenata elektroenergetskih sistema;
 • eksploatacije i održavanja postrojenja za proizvodnju i prenos električne energije;
 • eksploatacije i održavanja distributivnih postrojenja i mreža, merenja i obračuna utrošene električne energije;
 • pripreme i realizacije programa održavanja i ispitivanja elektroenergetske opreme.
 • učešće u projektovanju, izvođenju i održavanju električnih instalacija i električnog osvetljenja;
 • eksploatacije i održavanja proizvodnih procesa;
 • ispitivanja i održavanja električnih mašina i energetskih pretvarača;
 • proračuna potrošnje pogonske energije i ostalih troškova eksploatacije i održavanja.

Rukovodilac studijskog programa:
dr Aleksandra Grujić
Kabinet: 505

Sekretar studijskog programa:
mast.inž.elektrotehnike i računarstva Milan Jović,
Kabinet: 505

Knjiga predmeta - Nove energetske tehnologije

 

 

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog