Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program za Elektronika i telekomunikacije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Telekomunikacije,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika, Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija

Vežbaj online: Informatika i računarstvo, Matematika,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti


Elktronika i telekomunikacijeZbog sveopšte prisutnosti elektronike i telekomunikacija u raznim delatnostima, ove oblasti se u izvesnoj meri i na specifičan način izučavaju na više visokoškolskih ustanova. Međutim, jedino na elektrotehničkim fakultetima i višim elektrotehničkim školama studenti imaju mogućnost da steknu sveobuhvatna i kopletna znanja iz oblasti elektronike i telekomunikacija. Studijski program Elektronika i telekomunikacije Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija ima upravo za cilj da "snabdeva" domaću privredu potrebnim kadrovima koji raspolažu praktičnim znanjima potrebnim za primenu savremenih tehnologija. Optimizirani su sadržaj i obim stručnog znanja, troškovi i vreme potrebno za dostizanje odgovarajućeg nivoa obrazovanja.


Studenti ovog studijskog programa se osposobljavaju za :

 • pripremu izgradnje,
 • stručnu nabavku,
 • trgovinu,
 • izgradnju,
 • instalaciju,
 • ispitivanje i eksploataciju,
 • servisnu obuku i održavanje,
 • saradnju pri projektovanju,
 • nadzor pri izgradnji i prijemu specijalizovanih uređaja, podsistema i sistema u oblasti elektronike i telekomunikacija.

Kroz veliki broj laboratorijskih vežbi, koje su ujedno i jedan oblik poluindividualne nastave, studenti stiču praktična znanja. Nakon uspešno završenih studija, na ovom studijskom programu, inženjeri su osposobljeni da samostalno izvršavaju manje složene zadatke zacrtane kao ciljevi programa. Stečena teorijska znanja im omogućuju da, kao članovi odgovarajućeg radnog tima obrazovanog u cilju realizacije složenog projekta, dopunjuju svoja znanja i kroz praksu stiču iskustvo potrebno za samostalno izvršavanje složenih zadataka. Predavanja studijskog programa Elektronika i telekomunikacije pružaju studentima dovoljno fundamentalnog znanja da mogu u praksi, samostalno ili uz pomoć iskusnijih kolega da nastave stručno usavršavanje. Manji deo predmeta je više teorijski nego praktično orijentisan. Studenti, koji izaberu ove predmete, mogu lako da se uključe u praćenje nastave na višim stepenima školovanja na srodnim visokoškolskim ustanovama.

Specijalističke strukovne studije Elektronike i telekomunikacije namenjene su diplomiranim studentima osnovnih studija studijskog programa Elektronike i telekomunikacije Visoke škole elektrotehničke i računarstva strukovnih studija odnosno kandidatima koji su prethodno završili odgovarajuće osnovne strukovne ili akademske studije.

Rukovodilac studijskog programa:
dr Slavica Marinković
Kabinet:201

Sekretar studijskog programa:
inž. Nenad Tolić
Kabinet:202

Knjiga predmeta - Elektronika i telekomunikacije
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog