Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Opšte informacije - Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Visoka poslovna škola Novi Sad

 

O školi

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna škola sa tradicijom u obrazovanju kadrova ekonomske i informatičke struke dugom 58 godina. Ova Škola i njeni studijski programi na osnovnim studijama su akreditovani od strane nadležnih organa Republike Srbije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i posluje na osnovu dozvole za rad izdate od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Sedište Škole je u Novom Sadu, u ulici Vladimira Perića – Valtera, broj 4., a svoju delatnost ostvaruje i u poslovnoj zgradi na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III.

Studije traju tri godine - šest semestara, u obimu od 180 (ESPB), a nakon završetka studija student stiče visoko obrazovanje I stepena strukovnih studija i stručne nazive: strukovni ekonomista, strukovni menadžer i strukovni informatičar, u zavisnosti od studijskog programa.

 

Studijski programi

Studijski programi koje Škola realizuje na osnovnim studijama su: 

 • Primenjena informatika

Stručni naziv koji student stiče: strukovni informatičar

 • Finansije i bankarstvo

Stručni naziv koji student stiče: strukovni ekonomista

 • Trgovina i međunarodno poslovanje

Stručni naziv koji student stiče: strukovni ekonomista

 • Preduzetništvo

Stručni naziv koji student stiče: strukovni menadžer

 • Turizam i hotelijerstvo

Stručni naziv koji student stiče: strukovni ekonomista

Nastava u prvoj godini je zajednička na svim studijskim programima, osim na programu Primenjena informatika.

Nastava se realizuje kroz predavanja, vežbe, konsultacije, izradu seminarskih radova, projektnih zadataka, praksu u preduzećima, stručne ekskurzije, kolokvijume i polaganje ispita. Nastava se izvodi po nastavnim grupama, u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni.

Nastavni predmeti su jednosemestralni i nakon odslušane nastave student stiče pravo na polaganje ispita. Ispiti se polažu pismeno, usmeno, ili pismeno i usmeno.

Visoka poslovna škola Novi Sad

 

Još nešto o Školi

 • Državna škola sa tradicijom u obrazovanju ekonomske i informatičke struke dugom 58 godina
 • Škola koja želi da zadovolji vaše potrebe sa upotrebljivim znanjima koja ćete steći savremenim načinima rada i da vas osposobi za susret sa tržištem
 • Škola u kojoj ćete ne samo studirati već imati mogućnost da potvrdite i razvijete svoje sposobnosti
 • Škola koja vam nudi mogućnosti da usavršite svoj poslovni engleski, nemački, francuski i ruski jezik za buduće poslovne kontakte
 • Škola koja ulaže značajna sredstva u najsavremeniju elektronsku opremu, prostor i biblioteku i stvara odlične uslove za studiranje

 

Šta vam još nudi škola

 • Studentska služba, računarska laboratorija, biblioteka, čitaonica i skriptarnica vam stoje na raspolaganju 6 dana u nedelji, od 7 do 18 časova
 • Mogućnost nastavka studija na srodnim fakultetima i srodnim odsecima određenih fakulteta
 • Međunarodna razmena studenata.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog