Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis na Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2018/2019 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Konkurs za upis u 2017/18. godinu

Visoka medicinska škola strukovnih studija vrši upis na studijske programe:

 

Uslov za upis

Uslov za upis je završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit iz predmeta Biologija. 

 

Redosled kandidata

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata prijemnog ispita, tako da kandidat može osvojiti najviše 100 bodova. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svim razredima pomnožen sa dva, tako da kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Po osnovu polaganja prijemnog ispita kandidat može ostvariti najviše 60 bodova (uslov da je prijemni položen je ostvaren 31 bod). U slučaju jednakog broja ostvarenih bodova prednost ima kandidat sa većim brojem bodova sa prijemnog ispita.

 

Dokumenta za upis

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:

  • overene fotokopije svedočanstava svih razreda završene srednje škole,
  • overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi,
  • fotokopiju lične karte,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uverenje o državljanstvu,
  • lekarsko uverenje (ne starije od 6 meseci),
  • dve fotografije (3,5x4,5),
  • dokaz o uplati administrativnih troškova upisa i polaganja prijemnog ispita, u iznosu od 60 evra, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, prvog radnog dana u mesecu, za tekući mesec.

Potrebna dokumentacija za upis:

  • 2 fotografije za indeks (3.5 x 4.5 cm)
  • ŠV20 obrazac (dobija se i popunjava u školi)

 

Dodatne informacije o upisu i prijemnom ispitu

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: