Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
  • Učiteljski fakultet u Užicu raspisao je konkurs za upis


Učiteljski fakultet u Užicu raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za školsku 2017/18. godinu.

Učiteljski fakultet Užice

Učiteljski fakultet u Užicu u prvu godinu osnovnih studija upisuje studente na smerove: 

  • Učitelj (četvorogodišnje studije) - 105 studenata na budžet
  • Vaspitač (četvorogodišnje studije) - 15 studenata na budžet i 40 na samofinansiranje. 

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 80.000,00 dinara.

U prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. 

 

Posebni uslovi

Pre polaganja prijemnog ispita, kandidati, osim onih koji su završili srednje obrazovanje prosvetne struke, podležu prethodnoj proveri sklonosti i sposobnosti (fizičkih, muzičkih i govornih) koja je eliminatornog karaktera. 

  1. Provera fizičkih sposobnosti (provera se polaže u sportskoj opremi: trenerka ili šorts i majica, patike ili bos).
  2. Provera muzičkih sposobnosti sastoji se iz pevanja pesme po slobodnom izboru i reprodukovanju melodijskih i ritmičkih motiva.
  3. Provera govornih sposobnosti (artikulacija glasova, posebno teških suglasničkih grupa) kandidata i smisla za razumevanje književnog teksta. 

 

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih studija polažu prijemni ispit isključivo pismeno, a ispit se sastoji iz testa srpskog jezika i književnosti i testa opšte kulture i informisanosti.

  1. Test iz srpskog jezika i književnosti, obuhvata nastavne sadržaje ovog predmeta prema nastavnom programu gimnazije.
  2. Test iz opšte kulture i informisanosti, kako naziv kaže, treba da pokaže opšte znanje i informisanost kandidata. 

Učiteljski fakultet Užice prijemni ispit

 

Pravo na upis

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen konkursom, a ima više od 50 (najmanje 50,01) bodova

Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis samofinansirajućih studenata, koji je određen konkursom, a ima najmanje 30 bodova.

 

Važni datumi

Prijavljivanje kandidata je 21.,22. i 23. juna 2017. godine od 8h do 14h.

*Spisak potrebne dokumentacije za prijavu na konkurs i dokumentacije potrebne za upis možete naći ovde.

Lista prijavljenih kandidata biće istaknuta 26. juna 2017. godine.

Provera sklonosti i sposobnosti (fizičkih, muzičkih i govornih) je 28. juna 2017. godine u 9h. 

Rezultati provere biće objavljeni 29. juna 2017. godine u 9h. 

Prijemni ispit:

  • 30. juna 2017. godine od 9h do 10:30h - Test iz Srpskog jezika i književnosti
  • 30. juna 2017. godine od 11h do 12:30h - Test iz opšte kulture i informisanosti.

Jedinstvena rang lista biće objavljena na oglasnoj tabli fakulteta 30. juna 2017. godine u 19h.

Konačna rang lista biće objavljena 4. jula 2017. godine u 12h.

Upis primljenih kandidata obaviće se 5. i 6. jula 2017. godine od 8h do 14h. 

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše 5. i 6. jula 2017. godine, Fakultet će 7. jula 2017. godine u 9h objaviti koliko je slobodnih mesta ostalo i izvršiti upis drugih kandidata prema redosledu na Jedinstvenoj rang listi 7. jula 2017. godine u 9h.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: