Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
  • Šta sprečava napredak Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi


(Preuzeto sa sajta RTS - 14.03.2017. )

Opstati među dva odsto najboljih univerziteta u svetu, jedan je od glavnih zadataka Univerziteta u Beogradu. Za još bolje rezultate, potreban je novac, pa se profesori nadaju većem budžetskom izdvajanju, ali i vraćanju zadužbina koje su nekada bile sastavni deo ove visokoškolske ustanove, stare više od dva veka.

Univerzitet u Beogradu

Trenutno se Univerzitet u Beogradu nalazi između 200. i 300. mesta na Šangajskoj listi, a tu će prema postignutim rezultatima najverovarnije i ostati, kažu profesori.

"Ja se nadam da ćemo i ove godine ostati tu negde, s obzirom na broj publikovanih radova, koji se nalaze na Web of Science sa afilijacijom Univerziteta u Beogradu. Sada imamo čak dva nastavnika koji spadaju među najcitiranije tako da tu imamo neke dodatne bodove, tako da bi trebalo da zadržimo to mesto", naglašava Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu.

Predsednik Saveta Univerziteta profesor Branko Kovačević ističe da je naša matematika dobro plasirana.

"Matematika se tu nalazi negde oko 67. mesta po tim rang-listama, što je jako dobro za jedan univerzitet, oni su na neki način ambasadori univerziteta", smatra Kovačević.

Naučni potencijal postoji, ali i dalje nedostaje novac. Sredstva iz budžeta su nedovoljna za rad fakulteta.

"Deo sopstvenih prihoda moraju da odvajaju da bi pokrili materijalne troškove, jer je to svega par procenata pokriva, a nigde nije preko 20 odsto. Ta sredstva umesto da se ulože u poboljšanje kvaliteta nastave ili materijalnog položaja tih mladih istraživača, pa i svih zaposlenih, ona odu na materijalni trošak", objašnjava Kovačević.

Između dva svetska rata Univerzitet u Beogradu bio je među tri najbogatija u Evropi sa 77 zadužbina i 11 fondova sa kapitalom većim od milijardu tadašnjih dolara.

Zahvaljujući njima školovali su se studenti, usavršavali profesori. Danas se u tu svrhu koriste fondovi tek desetak zadužbina i fondova.

"Na tome radimo da se određene zadužbine povrate, videćemo kakav će biti rezultat. Ja se nadam i izmenama odgovarajućih Zakona da bi moglo da se ona imovina koja je dodeljena Univerzitetu od strane ljudi koji su shvatali značaj Univerziteta na neki način i vrati", kaže Bumbaširević.

U sastavu Univerziteta u Beogradu je 31 fakultet i 11 instituta.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: