Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
  • Srednjoškolci najveći evroskeptici među mladima u Srbiji


(Preuzeto sa sajta Blic - 13.07.2017. )

Mladi u Srbiji su skeptični prema EU, ali smatraju je dobrim mestom za život. Njihov, donekle kontradiktoran, stav posledica je nedostatka pouzdanih informacija o EU i negativnih poruka iz okruženja.

Evropska unija

Foto: Pixabay.com

Istraživanje Evropskog pokreta u Srbiji potvrdilo je potrebu i važnost promene komunikacije informacija o evropskoj integraciji Srbije. Neophodne su konkretne i tačne informacije, jer kako rezultati pokazuju, postoji zbunjenost mladih u vezi sa Evropskom unijom.

Prva asocijacija na EU kod mladih u Srbiji je pozitivna. EU se doživljava kao simbol uređenog društva, poštovanja zakona i visokog životnog standarda. Tako, većina mladih (64,9%) izjavljuje da bi se preselila u neku od država članica. Međutim, istovremeno, 80% ispitanika smatra da stvari u Srbiji ne idu pravom smeru. Poželjna spoljnopolitička orijentacija je proruska i postoji snažno, iako pogrešno uverenje da je Rusija među najvećim donatorima u Srbiji. Političarima ne veruju, ipak navode da su im, pored profesora, najpouzdaniji izvor informacija.

Srednjoškolci najviše sumnjaju u EU. Sami ocenjuju da bi srednjoškolski nastavni programi trebalo da sadrže više činjenica o EU. Istraživanje pokazuje i da kontakt sa vršnjacima iz Evrope doprinosi izgradnji realne slike o EU, što sve navodi na zaključak da veća mobilnost mladih i trud pedagoških radnika mogu da pomognu u boljem razumevanju evropskih integracija i tema.

Istraživanje stavova o evropskoj intergaciji Srbije i EU rađeno je na teritoriji cele Srbije 2016. godine, u saradnji sa Fakultetom političkih nauka. Rezultati su bili povod za projekat „Evropa za mene“ koji podržava Delegacija Evropske unije, upravo sa idejom da se u javnosti pokrenu teme značajne za Srbiju u procesu evropske integracije i građanima pruže proverene i korisne informacije o tome.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: