Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
  • Srednja škola će biti obavezna u Srbiji, osnovna će možda trajati devet godina


(Preuzeto sa sajta 021 - 28.07.2017. )

Sve zemlje potpisnice Agende UN o održivom razvoju, među kojima je i Srbija, moraće da uvedu obavezno srednje obrazovanje do 2030. godine.

Učionica

Foto: Pixabay

Šefica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Slavica Đukić Dejanović je rekla da će se u Srbiji možda ići i na to da osnovno školsko obrazovanje traje devet godina, kao u većini evropskih zemalja ili čak deset, a onda da dve godine još budu usmereno srednje stručno obrazovanje.

"To je nešto na čemu će se najviše raditi s Ministarstvom obrazovanja", rekla je Dejanović. To je samo jedan od 17 postavljenih ciljeva koji se nalaze pred našom zemljom, odnosno 200 država u svetu koje su potpisnice Agende. 

Preostalih 16 ciljeva koje potpisnice moraju da ostvare odnosi se na smanjenje siromaštva, zdravu životnu sredinu, popravljanje zdravstva, zapošljavanje, bolji standard... 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: