Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
  • Septembar druga šansa za buduće brucoše na Akademiji umetnosti i Građevinskom fakultetu u Subotici


(Preuzeto sa sajta Dnevnik - 26.07.2017. )

Fakultetima Univerziteta u Novom Sadu koji su podvukli crtu posle junskog upisnog roka i prebrojali mesta ostala za septembarski, pridružili su se i Akademija umetnosti i Građevinski fakultet u Subotici.

Građevinski fakultet u Subotici

Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu ove godine konkurs je raspisan za popunu ukupno 203 brucoška mesta na Likovnom, Muzičkom i Dramskom departmanu. Od tog broja 149 mesta je na budžetu, a 54 su samofinanisrajuća. U junskom upisnom roku popunjeno je 136 budžetskih i 28 samofinansirajućih mesta, pa je za septembarski ostalo još 15 budžetskih i 24 samofinansirajuća mesta.

Ni na budžetu, ni na samofinansiranju za septembar nije ostalo slobodnih mesta jedino na odsecima kompozicije i dramaturgije. Sva budžetska mesta popunjena su i na etnomuzikologiji i glumi na mađarskom jeziku, gde je ostalo još po jedno samofinansirajuće mesto, na likovnim umetnostima, gde ima još dva samofinansirajuća mesta i na  primenjenoj umetnosti, gde je ostalo još tri samofinansirajuća mesta.Na glumi na srpskom jeziku popunjena su sva samofinansirajuća mesta, ali ima još pet slobodnih mesta na budžetu, dok na ostalim grupama ima slobodno po koje i budžetsko i samofinansirajuće mesto. Tako na izvođačkim umetnostima ima još tri budžetska i devet samofinansirajućih mesta, na muzikologiji je ostalo po jedno mesto i na budžetu i na samofinansiranju, na muzičkoj pedagogiji ima dva budžetska i četiri samofinansirajuća mesta, dok na audiovizuelnim medijima ima za septembarski rok  još četiri budžetska i tri samofinansirajuća mesta.

Na Građevinskom fakultetu u Subotici, od 110 Konkursom previđenih budžetskih mesta, posle junskog upisnog roka ostalo je slobodno još 83, dok je od 24 samofinansirajuća mesta, popunjeno samo jedno, te je za septembarski rok slobodno još 23.

Drugu šansu za sticanje indeksa svršeni srednjoškolci koji žele da nastave školovanje, a u prvom pokušaju nisu uspeli da se upišu, imaće u septembru. Na svim fakultetima UNS-a, na kojima ostane slobodnih mesta, prijave za polaganje prijemnih ispita u drugom upisnom krugu primaće se 4. i 5. septembra. Prijemni ispiti počeće 7. septembra, istog dana na nekim fakultetima će biti objavljene i preliminarne rang liste, a od 8. septembra i konačne, dok će upis početi, već od 11. septembra.

Drugačiji su termini jedino za Akademiju umetnosti, na kojoj će prijavljivanje u drugom ovogodišnjem upisnom roku  biti 1. septembra, diferencijalni i prijemni ispiti počeće već 2, preliminarne liste, zavisno od odseka, objavljivaće se od 14. septembra, dok će se konačne liste pojaviti na dan kada će se primljeni kandidati i upisivati 20. septembra.

 

Mesta i na Beogradskom univerzitetu

Na fakultetima Univerziteta u Beogradu nakon završenog prvog upisnog roka ostalo je slobodno 2.052 mesta, 403 na budžetu i 1.649 samofinansirajućih. Za studiranje na budžetu najviše upražnenih mesta ima na Rudarsko-geološkom (77) i Poljoprivrednom fakultetu (31). Za samofinansirajuće studente najviše mesta ima na Ekonomskom fakultetu (322), Poljoprivrednom (243) i Pravnom fakultetu (146). Drugi upisni rok počinje 1. septembra, a prijavljivanje kandidata trajaće do 5. septembra. Polaganje prijemnih ispit biće 6. i 7. septembra, dok će preliminarna rang lista biti objavljena najkasnije 8. septembra. Konačne rang liste biće objavljene do 13. septembra, dok upis mora biti završen 16. septembra.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: