Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
  • Počinje trka za više od 9.500 novih indeksa u NS


(Preuzeto sa sajta Dnevnik - 14.06.2017. )

Na Univerzitetu u Novom Sadu ovogodišnja upisna trka počeće 16. juna prijemom prijava za polaganje prijemnih ispita na Departmanu dramskih umetnosti na Akademiji umetnosti, na kojoj zatim slede prijave za Departman muzičkih umetnosti 20, i za Departman likovnih umetnosti 21 juna.

Univerzitet u Novom Sadu

Na Departmanu dramskih umetnosti prvo će početi i prijemni, već 17. juna. Na druga dva departmana 21. juna će se polagati diferencijalni ispiti, 22. kandidati će za Departman likovnih umetnosti podnositi mape sa svojim radovima, dok će oni koji žele da se upišu na Departman muzičkih umetnosti polaganje prijemnog početi 23. juna. Preliminarne rang liste na svim departmanima Akademije umetnosti biće objavljene 4. jula, a konačne 11, kada će se primljeni kandidati i upisivati.

Na ostalim fakultetima UNS-a prijave će se primati od 21. do 23. juna, prijemni ispiti će se  održati od 28. do 30. juna, osim na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, na kojem će prijemni biti od 3. do 5. jula. Preliminarne liste biće, zavisno od fakulteta, objavljivane od 29.juna do 3. jula, dok će se konačne na oglasnim tablama i internet stranama fakulteta naći između 30. juna. i 17. jula, a ovogodišnji brucoši upisivaće se od 3. do 21. jula.

Uz prijave za polaganje prijemnog, pri prijavljivanju je potrebno doneti i fotokopije sva četiri svedočanstva i maturske diplome, očitanu ličnu kartu i originale ovih dokumenata na uvid, te uplatnicu kao dokaz o uplati određene svote za polaganje prijemnog ispita. Ova svota razlikuje se od fakulteta do fakulteta. Najjeftijije je polaganje prijemnog na Građevinskom fakultetu - 2.200 dinara, na Pedagoškom fakultetu s nastavom na mađarskom jeziku u Subotici je 4.500, na Tehnološkom je 5.500, na Fakultetu tehničkih nauka, Prirodno-matematičkom, Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, Pedagoškom u Somboru i Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje je po 6.000 dinara, na Medicinskom i Poljoprivrednom 6.600, na Filozofskom je 7.000, na Ekonomskom u Subotici 7.300, a na Pravnom 7.600 dinara.

Ove godine, na svojih 14 fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu maturantima nudi 9.559 mesta za obrazovanje u različitim poljima, od društveno humanističkih, preko prirodno matematičkih, medicinskih i tehnoloških nauka, pa do umetnosti.Od ovih mesta 5.391 je na budžetu, a 4.160 su za samofinansiranje.

Na osnovnim strukovnim studijama koje imaju 180 ESP bodova i traju tri godine,a stiče se stručni naziv bečelor, mesta ima za 95 budžetskih i 213 samofinansirajućih studenta. Ova mesta nude Medicinski, Prirodno-matematički, Fakultet tehničkih nauka i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.

Osnovne akademske studije, sa 240 ESP bodova i trajanjem od najmanje četiri godine, nose stručni naziv diplomirani i nude ih svi fakulteti UNS-a, a na njima ima mesta za 4.931 budžetskog i 3.690 samofinansirajućih brucoša.

Na integrisanim studijama, sa ukupnim obimom od najviše 360 ESP bodova, konkurs je raspisan za 365 budžetskih i 257 samofinansirajućih brucoša. Ove studije postoje na Poljoprivrednom, Medicinskom i Prirodno-matematičkom fakultetu.

Raspon školarina na UNS-u uglavnom je isti kao i lane, pa je tako najskuplja godina na strukovnim studijama optometrije na Prirodno-matematičkom fakultetu - 218.900 dinara, gde postoje samo samofinansirajuće studije, a najjeftinija je na Pedagoškom fakultetu u Somboru i Učiteljskom na mađarskom jeziku u Subotici - 50.000 dinara. Školarine su ove godine povećane samo na integrisanim studijama medicine i stomatologije na engleskom jeziku i to na 5.500 evra.

Da podsetimo, pravo da konkurišu imaju svi koji su završili četvorogodišnje srednje škole, a oni koji nisu u tim školama imali neki od ključnih predmeta za željene studije, te predmete polagaće, pre prijemnog, kao diferencijalne ispite. Uspeh iz srednje škole donosi maksimalno 40 bodova (opšti uspeh u svakom razredu množi se sa dva), dok prijemni nosi još maksimalno 60 bodova, a kandidat ga je položio ako sakupi bar 14 ( osim za Akademiji umetnosti, gde prijemni nosi do 80 bodova). Pravo da konkurišu za budžetsko finansiranje stiču samo oni kandidati koji sakupe najmanje polovinu ukupnog broja predviđenih bodova, dok je samofinansirajuća crta na 30 bodova.  

 

Strukovne studije na devet visokih škola

Budućim brucošima u Vojvodini na raspolaganju su i 1.075 budžetskih mesta na  strukovnim studijama na devet visokih škola, od kojih su pet za vaspitače i to u Novom Sadu, Kikindi i Vršcu, kao i u Subotici, gde se pored vaspitača školuju i treneri i u Sremskoj Mitrovici, gde se pored vaspitača školuju i poslovni informatičari. Visoke tehničke škole postoje u Novom Sadu, Subotici i Zrenjaninu, a u Novom Sadu postoji i Visoka poslovna škola. Osnovne strukovne studije imaju 180 ESP bodova i posle njih se stiče zvanje bečelora. Posle ovih škola moguće su i specijalističke strukovne studije koje imaju najmanje 60 ESP bodova i donose zvanje specijaliste drugog stepena strukovnih studija.

 

Novi smerovi

Pored postojećih, na Univerzitetu u Novom Sadu, od naredne školske godine, nude se i novi studijski programi. Ekonomski ima nov studijski program poslovne informatike, Akademija umetnosti dizajn video igara, izvođačke umetnosti i audiovizuelni mediji, a Filozofski fakultet socijalni rad. Na Medicinskom fakultetu nov je program radiološka tehnologija, na PMF-u nove su integrisane akademske studije master profesora biologije, četvorogodišnje akademske studije informacionih tehnologija i trogodišnje akademske računarskih nauka.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: