Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
  • Počinje drugi upisni rok na fakultetima u Subotici


(Preuzeto sa sajta Subotica.com - 04.09.2017. )

Drugi upisni rok na fakultetima u Subotici započeće prijavom kandidata 4. i 5. septembra. Budući studenti će prijemne ispite polagati od 7. do 12. septembra, a sa fakulteta poručuju da je ostalo i budžetskih mesta.

Studenti

Foto: Subotica.com

Prijemni ispit na Ekonomskom fakultetu u Subotici održaće se 7. septembra, s početkom u 10 časova, a kandidati će polagati prijemni iz dva od ukupno pet predmeta. Sa fakulteta poručuju da je ostalo budžetskih mesta na svim studijskim programima, osim na programu Poslovne informatike.

Ukupno je ostalo 207 slobodnih mesta za upis na studije, od toga 39 budžetskih i 168 mesta za samofinansirajuće studente. Dakle, svi koji se još uvek nisu upisali na fakultet, u drugom konkursnom roku, još uvek imaju priliku da studiraju o trošku države – kažu na Ekonomskom fakultetu.

Dan nakon prijemnog ispita, objaviće se preliminarna rang lista kandidata, dok će konačna biti istaknuta 15. septembra. Primljeni kandidati upisivaće se na fakultet 18. i 19. septembra.

Visoka tehnička škola strukovnih studija, u drugom konkursnom roku, upisuje ukupno 62 studenta u prvu godinu osnovnih i specijalističkih strukovnih studija. Četrnaest slobodnih budžetskih mesta ostalo je na modulima Razvoj proizvoda, Termotehnika, Automatika i Elektronika, dok je ostale moguće upisati na samofinansiranje, osim modula Internet i elektronsko poslovanje, koji je popunjen.

Ova ustanova je pravi izbor za sve koji bi voleli da se školuju u dinamičnoj struci, koja omogućuje dobijanje dobro plaćenog posla nakon završetka studija. Inženjerske struke su deficitarne i najviše tražene u zemlji i u inostranstvu. Studenti naše škole postižu odlične rezultate na raznim takmičenjima, u kojima pokazuju da poseduju praktično i primenjivo znanje. Ovo su primetile i kompanije koje studentima nude stipendije i zaposlenje već tokom školovanja - ističu na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija.

Polaganje prijemnih ispita za sve module zakazano je za 7. septembar u 9 časova, a istog dana biće objavlјena jedinstvena rang lista kandidata. Upis na fakultet će se vršiti 14. i 15. septembra. Više informacija na sajtu VTŠ.

Građevinski fakultet je raspisao drugi konkursni rok u kojem se na studijski program Građevinarstvo može upisati ukupno 104 studenata, od čega 81 student na teret budžeta i 23 samofinansirajućih studenta.

Na osnovu odluke Univerziteta u Novom Sadu od juna ove godine, usvojen je i studijski program Geodezija, te će se u drugom konkursnom roku na novi studijski program moći upisati ukupno 30 studenata, i to 20 budžetskih i 10 samofinansirajućih. Uslovi konkurisanja na novi program, isti su kao za studijski program Građevinarstvo.

Pozivamo sve mlade studente, koji žele da nauče više o onome što stvara čovek, od arhitekture, hidrotehnike, preko vodnog inženjerstva, konstrukcija, materijala, pa do saobraćajnica, što predstavlja zaokruženu celinu u građevinarstvu, na osnovu čega će svaki budući inženjer moći da se ostvari kao projektant, izvođač, menadžer u nekoj firmi ili kao organizator na vođenju velikih projekata u zemlji i inostranstvu - poručuju sa Građevinskog fakulteta.

Polaganje prijemnog ispita održaće se 7. septembra u 12 časova, a u toku tog dana biće objavljena preliminarna rang lista. Konačna rang lista kandidata biće istaknuta 9. septembra, a upis primljenih kandidata vršiće se 11. septembra. Na Građevinskom fakultetu kažu da će, ukoliko ostane ostane slobodnih mesta i nakon drugog upisnog roka, organizovati i treći. 

Na Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača i trenera u drugom konkursnom roku ostalo je ukupno 164 slobodnih mesta, od čega 37 budžetskih i 127 samofinansirajućih. Od ukupno četiri studijska programa, budući studenti imaju priliku da se finansiraju o trošku države samo na programu Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta, dok je na programima Trener u sportu, Strukovni nutricionista - dijetetičar i Strukovna medicinska sestra ostalo mesta za samofinansirajuće studente.

Prijemni ispiti će se održati 7, 11. i 12. septembra, u zavisnosti od željenog smera, a preliminarna rang lista biće objavljena 13. septembra. Konačna rang lista biće istaknuta 17. septembra, a upis primljenih kandidata vršiće se u naredna dva dana.

Na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe kažu da je drugi upisni rok u toku, a zbog velikog interesovanja organizovaće i treći.

Imaćemo oko 50 slobodnih mesta za kandidate u trećem upisnom roku, a ono što je takođe važno jeste da još uvek nismo napravili listu najboljih studenata kojima ćemo dodeliti stipendije. Reč je o punoj stipendiji koja pokriva celokupno školovanje na našem fakultetu u iznosu od 6.000 evra, i o polovičnoj od 3.000 evra. Nakon što prođu svi upisni rokovi, studente ćemo rangirati po uspehu iz srednje škole i rezultatu sa prijemnog ispita, a najuspešnijima ćemo dodeliti stipendije. Listu sastavljamo nakon svih upisnih rokova, kako niko od kandidata ne bi bio oštećen – poručuju sa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: