Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
  • Novi akreditovani studijski program Primenjena informatika na MPK


Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Sremskim Karlovcima - MPK je nedavno uspešno okončala složen proces akreditacije potpuno novog studijskog programa prilagođenog savremenim tendencijama – Primenjena informatika.

Novi studijski program

Trogodišnje studije primenjene informatike imaju za cilj da projektnim pristupom u nastavi i na ispitima pripreme studente za praktičan rad, formirajući na taj način niz praktičnih iskustava u korišćenju informacionih tehnologija, ali i u drugim srodnim oblastima važnim za kvalitetniji rad programera i projektanata.

Ovakav pristup je posebno pogodan za one koji se bave ovim poslovima, ali nisu stekli odgovarajući obrazovni stepen. Koristeći svoje praktično iskustvo, njihov put do diplome biće time znatno olakšan.

Naša ideja je da iz škole izlaze stručnjaci spremni za rad, a ne početnici koji imaju samo teorijska znanja.

Završetkom studijskog programa stiče se stručni naziv – Strukovni informatičar.

Uverenje o akreditaciji.

 

Upoznajte se sa strukturom novog studijskog programa:

Primenjena informatika

 

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: