Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
  • Notari u junu overili više od 104.000 isprava besplatno


(Preuzeto sa sajta Večernje novosti - 31.07.2017. )

Javnobeležnička komora Srbije saopštila je danas da su javni beležnici tokom juna ove godine besplatno overili 104.175 isprave, čija novčana vrednost prelazi 40 miliona dinara.

Overa dokumenata

Foto: Pixabay

Među ovim ispravama najviše je bilo dokumenata neophodnih za upis u srednje škole i na fakultete, a najviše besplatno overenih dokumenata obavile su javnobeležničke kancelarije u Beogradu.

Ostalo su isprave potrebne za zasnivanje radnog odnosa za lica koja su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i dokumenta koja se koriste za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom.

Takođe, besplatno se overavaju i akti u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja.

Predsednik Javnobeležnicke komore Srbije Miodrag Ðukanović istakao je da su tokom juna besplatne overe činile gotovo polovinu svih overa potpisa, rukopisa i prepisa.

Prema njegovim rečima, novčana protivvrednost svih overa koje su javni beležnici uradili bez naknade samo tokom juna prelazi 40 miliona dinara.

Na podrucju Apelacionog suda u Beogradu overen je ukupno 35.912 dokument bez naknade, u Kragujevcu 30.526, Novom Sadu 20.258, dok je na teritoriji za koju je nadležan Apelacioni sud u Nišu besplatnih overa u junu bilo 17.479.

Javnobeležnicku delatnost trenutno obavljaju 163 javna beležnika, kao i 27 javnobeležnickih pomoćnika i 364 pripravnika, što čini broj od ukupno 554 lica ovlašćenih da vrše overu potpisa, rukopisa i prepisa, navodi se u saopštenju.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: