Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
  • Mesta za upis ima i na budžetu


(Preuzeto sa sajta Večernje novosti - 01.09.2017. )

Maturanti koji nisu uspeli da se upišu na studije u prvom krugu, u julu, sada imaju drugu šansu. Prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnih ispita u septembarskom roku je počelo na Univerzitetu u Nišu i Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, a na Univerzitetu u Beogradu počinje danas.

Prijemni ispit

Foto: ThoughtCo

I ostali državni i privatni fakulteti spremaju se za novi prijem brucoša. Ove godine manje fakulteta popunilo je kvote u julu, a mnogima je ostalo mesta i na budžetu.

Većim delom zbog toga što su sve malobrojnije generacije maturanata, ali i zbog velike konkurencije među privatnim fakultetima, državnim visokoškolskim ustanovama ostaje sve više nepopunjenih mesta, u odnosu na broj predviđen akreditacijom. Na svim državnim univerzitetima ostala su čak 2.183 slobodna budžetska mesta.

Ovog septembra, iako je u julu popunio najveći procenat mesta predviđenih konkursom od svih univerziteta, Univerzitet u Beogradu moći će da podeli još 1.325 indeksa brucošima, od kojih će 168 moći da se upiše na budžet, a 1.157 na samofinansiranje. Kvote je u prvom upisnom krugu popunilo tek 13 od ukupno 31 fakulteta najvećeg univerziteta. Mesta na budžetu ima na Filološkom, Filozofskom, Matematičkom, Fizičkom, Hemijskom, Rudarsko-geološkom, Tehnološko-metalurškom, Tehničkom u Boru, Poljoprivrednom i Šumarskom.

Na Univerzitetu u Novom Sadu, takođe, većina fakulteta nije upisala predviđeni broj studenata pa će i oni organizovati prijemne ispite. Osim na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja i na Medicinskom fakultetu, svi će ovog septembra moći da prime akademce i na studije o trošku države. Budžetskih mesta ima i na Ekonomskom, Pravnom, Fakultetu tehničkih nauka, Pedagoškom, Učiteljskom na mađarskom jeziku... Na osnovne i integrisane studije Univerzitet u Novom Sadu moći će da upiše 2.701 brucoša, od kojih 624 na budžet.

Na Univerzitet u Kragujevcu moći će ovog septembra da se upiše 1.231 akademac, a od tog broja 404 će imati šansu da studira o trošku države. Najviše budžetskih mesta ima na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu, Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Prirodno-matematičkom u Kragujevcu i na Učiteljskom fakultetu u Užicu.

Univerzitet u Nišu spreman je da primi 1.664 brucoša, među kojima 374 može da studira besplatno, dok 1.260 ima šansu za studije uz plaćanje školarine. Samo su Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Pravni, Elektronski i Ekonomski sve budžetske indekse podelili u julu.

Ove godine Univerzitet u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, u prvom upisnom krugu nije popunio ni polovinu kapaciteta. Upisano je 849 studenata, a za septembar je ostalo 909 upražnjenih mesta, među kojima 383 budžetska. Mesta na budžetu nema samo na Medicinskom fakultetu.

Mesta ima i na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, gde je u julu upisano 740 brucoša, a spremno je još 320 indeksa, od kojih 230 budžetskih.

Na Univerzitetu umetnosti drugi krug prijemnog organizuje se samo na Fakultetu muzičkih umetnosti, gde je ostalo sedam mesta na budžetu i šest na samofinansiranju. U toku je i prijemni na Fakultetu likovnih umetnosti, koji se organizuje samo jednom godišnje. Provera sposobnosti kandidata je u toku, mesta ima za 36 budžetskih i 19 samofinansirajućih akademaca. Upisni rok traje do šestog septembra.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: