Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
  • Ekstrovertni i introvertni ‒ ko lakše uči strane jezike


(Preuzeto sa sajta RTS - 27.07.2017. )

Kineski studenti koji uče engleski jezik a pripadaju ekstrovertnom tipu ličnosti verovatno će biti uspešniji u govoru i čitanju od introvertnih kolega ‒ ali i manje sposobni da slušaju, zaključak je nove studije.

Hello

Foto: Pixabay

U kineskoj kulturi od učenika se očekuje da pažljivo slušaju svoje predavače, dok se kod učenika u zapadnoj kulturi podstiče učestvovanje u nastavi.

Kinesku kulturu snažno obeležavaju konfučijanske vrednosti, poput kolektivizma, udruživanja radi dostignuća, bespogovornog prihvatanja moći i autoriteta. Neke ranije studije sugerisale su da te osobine umanjuju sposobnost kineskih studenata da nauče strani, tj. engleski jezik.

U debati koja se vodi psiholozi tvrde da su introvertni manje osetljivi na ometanje i da imaju bolju dugotrajnu memoriju, dok lingvisti navode da komunikativan i konstruktivan stav ekstrovertnih ispitanika pomaže u učenju stranog jezika.

Profesorka Šahla Zarfar sa Univerziteta u Centralnom Pendžabu i njene kolege istraživali su da li su kineski studenti introvertni po prirodi, da li ekstrovetrnost i introvertnost utiču na učenje engleskog jezika među kineskim studentima u Indiji, i kako uopšte te osobine utiču na učenje stranih jezika.

Istraživači su analizirali podatke 145 kineskih studenata Univerziteta VIT u Indiji. Podaci su se sastojali od rešenja testova na engleskom jeziku i dve vrste upitnika - jedan se odnosio na osobine ličnosti i informacije o poznavanju jezika, a drugi samo na osobine ličnosti.

Istraživači su ustanovili da je većina studenata introvertna, i to njih 47 posto, ekstrovertnih je bilo 35 posto, a 18 posto „nije pokazivalo nikakve naznake tih osobina". Tim je potvrdio značajnu povezanost između te dve osobine i znanja engleskog jezika, pri čemu su ekstrovertni studenti bili znatno bolji u govoru, čitanju i ukupnom poznavanju jezika. Razlika u pisanju bila je mala.

Međutim, istraživači su otkrili da su introvertni studenti bolji slušaoci, i nagoveštavaju da oni imaju izraženu sposobnost da usmere pažnju na ono što im se govori. Takođe, sugerišu da predavači treba da prilagode svoj pristup u nastavi u zavisnosti od različitih osobina ličnosti studenata koji uče engleski kao drugi jezik.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: