Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • Đačka zakletva iz 1914: Obećavam da neću pljuvati na pod...


(Preuzeto sa sajta B92 - 04.09.2017. )

Oduvek je bio običaj da svaki đak prvak mora da položi zakletvu pre ulaska u klupu. Kao i celokupno školovanje danas, tako se i zakletve razlikuju od onih iz davnih vremena.

Učionica

Foto: Pixabay

Međutim, zakletva iz 1914. godine svojim sadržajem i danas privlači pažnju svih. 

Ono što je posebno interesantno u ovoj zakletvi jeste da se đak ne obavezuje samo da će učiti i usavršavati svoje znanje, već će se, naporedo, brinuti i o svojoj okolini, kućnom vaspitanju, pravima drugih. Zapravo, obvezuje se da bude čestit čovek.

Uporedite đačku zakletvu iz 1914. i današnju. 

Đačka zakletva iz 1914.

 • Zaklinjem se da neću uništavati drveće i gaziti travu
 • Obećavam da neću pljuvati na pod u školi i u kući i na putu
 • Dajem reč da neću kvariti ograde ni nanositi kvara građevinama
 • Nikada neću bacati hartije ni ma kakvo đubre po ulici
 • Biću uvek učtiv
 • Štitiću ptice
 • Braniću tuđu svojinu onako kako bih želeo da drugi brani moju
 • Obećavam da ću biti iskren i čestit građanin.

Posle Drugog svetskog rata, do 1972, zakletva je glasila: 

Zavetujem se pred pionirskom zastavom i pred svojim drugovima pionirima 
da ću učiti i živeti kao veran sin svoje domovine 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije. 
Zavetujem se da ću čuvati bratstvo i jedinstvo naših naroda 
i slobodu naše domovine stečene krvlju njenih najboljih sinova. 
Za domovinu s Titom – napred! 

Poslednja generacija pionira rođena je 1982. godine i bila je to generacija koja je u prvi razred krenula 1989. 

Tekst pionirske zakletve glasio je ovako: 

Danas, kada postajem pionir 
Dajem časnu pionirsku reč: 
Da ću marljivo učiti i raditi 
poštovati roditelje i starije, 
i biti veran i iskren drug, 
koji drži datu reč; 
Da ću voleti našu samoupravnu domovinu 
Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju 
Da ću razvijati bratstvo i jedinstvo 
i ideje za koje se borio drug Tito; 
Da ću ceniti sve ljude sveta 
koji žele slobodu i mir! 

Đačka zakletva danas:

 • Danas kad postajem đak, dajem svima na znanje, da ću učiti vredno, i steći obrazovanje.
 • Slova sveske i knjige, i svaki broj i znak, biće mi najdraže brige, i biću uzoran đak!
 • Prijatelje ću steći. Uz radost i vedrinu, i znanjem svima reći da volim otadžbinu!

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: