Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.comSVI STUDENTSKI
DOMOVI I MENZE

Studentski svet

Educons studentska organizacija

Educons podrška studiranju

Studentski parlament i Educons studentska organizacija (ESO)

Kvalitet vannastavnih aktivnosti studenata u mnogome zavise od rada i Studentskog parlamenta i Educons studentske organizacije. Studentski parlament predstavlja telo koje sačinjavaju izabrani predstavnici studenata na redovnim izborima za parlament. Svaki fakultet u sastavu Univerziteta Educons ima po dva predstavnika u Studentskom parlamentu. Na čelu Studentskog parlamenta nalazi se predsednik Studentskog parlamenta. Studentski parlament kao osnovni cilj ima zaštitu prava svakog studenta u toku studijskog procesa i u saradnji sa Educons studentskom organizacijom teži da sadržaji i mimo nastave na Univerziteta Educons budu zanimljivi i kvalitetni.

Educons studentska organizacija (ESO) predstavlja poseban vid angažovanja studenata, koji se odnosi na realizaciju svih onih aktivnosti koje reprezentuju Univerzitet Educons od strane studenata i koje su neophodne za kvalitetan društveni život studenata. U sastavu ESO nalaze se promo tim, debatni klub i takmičarske ekipe u disciplinama ’’znanje’’ i ’’case study’’.

Centar za pomoć studentima

U sklopu Educons studentske organizacije ESO studenti se putem direktne komunikacije, elektronskih medija, oglasne table, informišu o novostima na Univerzitetu, pokreću akcije i inicijative, organizuju tribine i razmenjuju iskustva sa kolegama iz drugih univerzitetskih centara. Studenti pored nastavnog procesa u okviru vannastavnih aktivnosti, organizuju i humanitarne akcije, akcije podrške zaštiti životne sredine, pripeme za takmičenja u znanju i sportske manifestacije, a aktivno učestvuju i u Studentskoj konferenciji univerziteta Srbije - SKONUS. Studenti takođe rade i na ažuriranju baza podataka u vezi sa studentskim pitanjima na elektronskim medijima Univerziteta – sajtu, Facebook-u i Twitter-u, kao i u okviru univerzitetskog časopisa Monitor Univerziteta Educons.

Saveti studentima

Profesori, asistenti, saradnici, pravna služba su Vam na raspolaganju u terminima konsultacija, ukoliko imate bilo kakva pitanja i poteškoće prilikom savlađivanja gradiva. Za svakodnevnu komunikaciju sa studentima, na raspolaganju Vam je Studentska služba. Slobodno pitajte, ne postoje suvišna pitanja, a lutati nije potrebno kada je put poznat!

Educons biblioteka

Educons podrška učenju

Biblioteka

Biblioteka Univerziteta Educons objedinjuje bibliotečke fondove svih sedam fakulteta. U reprezentativnom prostoru, optimalno standardizovanom za kvalitetan studijski rad, smešteno je više od 5500 inventarnih jedinica koje u potpunosti prate potrebe nastave za sve studijske programe.

Informacione tehnologije

Savremeno opremljena informatička laboratorija koncipirana je tako da svaki student tokom nastave radi za jednim računarom i na taj način upoznaje novine na polju informacionih tehnologija. Studentima se omogućava pristup Internetu u bilo kom momentu, što omogućava povezivanje studenata i drugih korisnika računara širom sveta, bez obzira na udaljenost i lokaciju korisnika računara.

ECDL centar

Ono što će studentima pomoći da se lakše uključe u svet poslovne prakse jeste i ECDL (European Computer Driving Licence) – međunarodno priznata kompjuterska vozačka dozvola koju izdaje ECDL fondacija. Ovu fondaciju je formirala Komisija EU, s ciljem da se u skladu s priznatim svetskim standardima podigne nivo kompjuterskih veština, neophodnih budućim menadžerima i savremenoj praksi.

Jezički centar

U okviru jezičkog centra Educons-a organizuju se debate iz raznih oblasti na srpskom i engleskom jeziku.

Studiranje na daljinu

Pored uobičajenog (klasičnog) načina studiranja Univerzitet Educons nudi i mogućnost studiranja na daljinu. Znanje i diploma koji se stiču učenjem na daljinu potpuno su ekvivalentni znanju i diplomi koju stiču studenti koji pohađaju nastavu. Materijale koji se nalaze u sistemu (tekstovi, slike, knjige, video snimci, webinari...) moguće je downloadovati na računar ili štampati. Najvažnije, tempo rada i brzinu savladavnja gradiva student određuje sam, u skladu sa ličnim i profesionalnim obavezama. Prijavljivanje na sistem je moguće sa bilo kog računara koji ima vezu sa internetom, uz korišćenje korisničkog imena i lozinke.

Gradivo svakog predmeta podeljeno je u 15 tematskih celina, gde se posebni delovi odnose na predavanja i na vežbe. Preporuka je da tokom učenja studenti prate redosled predavanja kako je izložen, iako se kasnije uvek mogu vratiti na prethodne lekcije ili delove. U pojedinim predmetima dati su i dodatni materijali, u vidu tekstova, primera, studija slučajeva ili spoljnih linkova.

Educons centar za razvoj karijere

Educons podrška karijeri

Stipendije

Zajedno sa svojim poslovnim partnerima iz javnog i privatnog sektora, Univerzitet Educons dodeljuje stipendije za upis novih studenata i za najbolje studente završne godine osnovnih i master studija. Studenti na ovaj način dobijaju šansu da po završetku studija započnu i poslovnu karijeru u kompanijama osnivača fonda, ili nekoj od 80 kompanija i javnih institucija sa kojima Educons ima potpisane ugovore o poslovnoj saradnji. Ovaj fond pokazatelj je da znanje i preduzetništvo moraju da nađu zajednički interes u razvijanju novih veština i iskustava i njihovoj praktičnoj primeni u savremenim tržišnim komunikacijama.

Osnivači fonda su, pored Univerziteta Educons, sledeće kompanije: Univerexport u Novom Sadu, Privredna komora Vojvodine, Slobodna carinska zona Novi Sad, Dunav osiguranje Beograd.

Berza zapošljavanja i Radionica „Traženje posla“

Susret studenata završnih godina i kompanija, koji se organizuje jednom godišnje, rezultira zapošljavanjem najboljih, i to je konkretna pomoć u karijeri, čiji početak omogućava Educons. Studentima završnih godina i master studija namenjena je i radionica „Traženje posla“, koji dobijaju priliku da nauče neophodne veštine za traženje posla.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog