Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.comSVI STUDENTSKI
DOMOVI I MENZE

Reč rektora

novaslikarektora.jpgSavremeni svet karakterišu promene. Svaki dan slušamo o zaokretima na političkoj sceni, razvoju novih ekonomskih modela i instrumenata, kao i prednostima novih tehnologija. Ove promene se “hrane jedna drugom” i imaju globalni karakter. Razvoj informacione tehnologije omogućio je kapitalu da traga za novim investicionim prilikama znatno efikasnije i efektivnije nego ranije. Uspeh se vidi mnogo brže, a neuspeh kažnjava bez imalo samilosti. Jedna od ključnih promena u modernom svetu je sve veća osetljivost i odgovornost savremenog biznisa koji traži nova znanja i nove veštine. Ljudska znanja se svakim danom nesagledivo uvećavaju i traže da svako od nas obrazovanje shvati kao svoju društvenu obavezu i put ka boljem životu. A obrazovanje je upravo proces stalnog, beskonačnog učenja. Svako ko želi da aktivno učestvuje u svom životu, mora postati radnik znanja.

Misija Univerziteta EDUCONS je da obezbedi funkcionalnu sintezu tradicionalnog i inovativnog obrazovanja, omogućavajući svojim studentima sticanje primenljivih znanja i diploma za novo vreme koje nosi obeležje globalnog i multidisciplinarnog pristupa društvenim procesima. Kod studenata razvijamo kreativnost i samostalnost u radu, sposobnost za preduzetničko, inovativno razmišljanje, nov pristup problemima i istraživački duh. Našom vizijom želimo da doprinesemo sveukupnoj transformaciji društva kontinuiranim inoviranjem u obrazovnom procesu, istraživanju, kreativnosti i preduzetništvu. Svoju viziju budućnosti zasnivamo na činjenici da se društva u regionu jugoistočne i istočne Evrope nalaze u promenama, procesu reformi i tranzicije ka građanskom, demokratskom društvu utemeljenom na vladavini prava i tržišnoj ekonomiji sa dominacijom privatnog vlasništva.

Nadamo se da ćete nam ukazati poverenje u aktuelnom društvenom trenutku, respektujući, pre svega, akademsku slobodu, težnju ka obrazovnoj i sveukupnoj izvrsnosti, socijalnu odgovornost i transparentnost kao naše bazične vrednosti.

Znanje je moć! Obrazovanjem dobijate mogućnost da birate posao, a u suprotnom, posao bira Vas!

Prof. dr Aleksandar Andrejević
Rektor Univerziteta Educons
Predsednik Alijanse univerziteta Centralno-Istočne EvropeVesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog