Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Tehnološko metalurški fakultet - TMF

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2018/2019 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

Za upis u I godinu studija mogu da konkurišu lica koja imaju završenu četvorodišnju srednju školu (IV stepen stručne spreme).

Broj mesta za upis na budžet:

 • 310 (četvorogodišnje studije) +5 (trogodišnje studije)

Broj mesta za upis na samofinansiranje:

 • 50 (četvorogodišnje studije) + 15 (trogodišnje studije)

Više informacija o upisu se mogu naći u informatoru TMF.

 

Prijemni ispit

Za upis na Tehnološko-metalurški fakultet polaže se jedan od tri sledeća ispita, i to iz predmeta: hemija, fizika ili matematika. Kandidat navodi u prijavnom listu za koji se od ovih predmeta opredeljuje prilikom polaganja prijemnog ispita.

Broj bodova sa prijemnog ispita za rang listu kandidata izračunava se po formuli: 0,6 * IS (IS označava broj poena osvojenih na prijemnom ispitu iz matematike, fizike ili hemije). Maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu je 60.

Ako se kandidat odluči da polaže više od jednog ispita, za izračunavanje ukupnog broja bodova računaće se ispit na kome je kandidat ostvario najviše bodova.

Ukupan broj bodova na osnovu kojeg se rangiraju kandidati za upis na TMF izračunava se kao zbir bodova ostvarenih po sledećim osnovama:

 1. opšti uspeh
 2. uspeh na prijemnom ispitu iz jednog predmeta, hemije, fizike ili matematike, po sopstvenom izboru
 3. nagrade sa državnih takmičenja.

 

Prijavljivanje kandidata

Prilikom podnošenja prijave za konkurs kandidati originale dokumenata podnose na uvid a predaju:

 • fotokopije svedočanstava svih razreda iz srednje škole (neoverene fotokopije),
 • fotokopiju diplome o završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • dokaz o uplati naknade (6.000,00 dinara) za polaganje prijemnog ispita (naknada se uplaćuje na tekući račun Tehnološko- metalurškog fakulteta br. 840-1441666-69, poziv na broj 80200 sa naznakom „Troškovi polaganja prijemnog ispita“.
 • popunjen prijavni list (nalazi se u Informatoru).

Fotokopije se ne vraćaju.

 

Upis

Za upis su neophodna:

 • originalna svedočanstva sva četiri razreda srednje škole kao i svedočanstvo o završnom ispitu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dva popunjena prijavna lista ŠV 20,
 • indeks,
 • tri fotografije (4 x 6 cm),
 • dokaz o uplati školarine za studente koji plaćaju školarinu,
 • uplata osiguranja.

 

Upisne kvote

Prvi rok 2018

Fakultet Budžet Samofinansiranje Ukupno Broj prijavljenih Školarina za domaće studente Školarina za ino studente Školarina za ino studente
Tehnološko metalurški fakultet - TMF 315 65 380 423 66000 2400 EUR
Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija 70 20 90 0 66000 2400 EUR -
Hemijsko inženjerstvo 145 5 150 0 66000 2400 EUR -
Inženjerstvo materijala 25 15 40 0 66000 2400 EUR -
Inženjerstvo zaštite životne sredine 55 5 60 0 66000 2400 EUR -
Metalurško inženjerstvo 15 5 20 0 66000 2400 EUR -
Tekstilna tehnologija - trogodišnje studije 5 15 20 0 66000 2400 EUR -
Termini upisa

Prijem dokumenata Cena prijave [DIN] Prijemni ispit Rang liste Upis
20-22.6.2018. 6000 26-28.6.2018. 2.7.2018. 9-11.7.2018.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog