Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Prijemni ispit i uslovi za upis na Tehnološki fakultet u Novom Sadu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2018/2019 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje koji se izučavaju u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju iz predmeta Matematika ili Hemija. Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod. Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova. Redosled kandidata za upis u I godinu osnovnih akademskih studija na rang listi utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu, s tim da kandidat može steći ukupno najviše 100 bodova.

U cilju što bolje pripreme srednjoškolaca za polaganje prijemnog ispita, Fakultet svake godine organizuje i besplatnu pripremnu nastavu, koja se odvija tokom aprila i juna. Raspored održavanja pripremne nastave može se pogledati na web stranici Fakulteta. Za pripremu prijemnog ispita postoji Zbirka zadataka, koju možete preuzeti ovde. Zadaci na prijemnom ispitu identični su onima koji se nalaze u ovoj Zbirci.

Sve informacije vezane za upis, polaganje prijemnog ispita, kao i studiranje na Tehnološkom fakultetu, možete dobiti na gore navedenim brojevima telefona i e-mail adresama, kao i na Facebook grupi Fakulteta koja je vezana za upis: https://www.facebook.com/groups/1507497302850181/.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: