Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

  • Studentski centar Bor Ulica Kralja Petra Prvog 14, 19210 Bor

Prijemni ispit i uslovi za upis na Tehnički fakultet u Boru

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2018/2019 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

U prvu godinu studija prvog stepena koje realizuje Fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju (do 40 bodova) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu (do 60 bodova). Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit iz jednog od sledećih predmeta:

  1. Matematika,
  2. Fizika,
  3. Hemija,
  4. Osnovi ekonomije.

Kandidati po izboru mogu polagati prijemni ispit i iz više od jednog predmeta, a boduje se predmet na kome je postignut najveći broj bodova.

 

Sve relevantne informacije u vezi upisa na osnovne akademske studije u okviru Tehničkog fakulteta u Boru dostupne su putem sajta na adresi upis.tfbor.bg.ac.rs.

 

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog