Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Pripremna nastava iz nastavnih predmeta Hemija i Biologija za prijemni ispit na Integrisane studije na Stomatološkom fakultetu održavala bi se prema sledećem planu:

  • Nastava bi se održavala subotom, počev od 3.2.2018. godine (po tri časa po predmetu).

Za pripremnu nastavu koristili bi se srednjoškolski udžbenici, preporučeni u informatoru Stomatološkog fakulteta, što bi obezbedilo identične uslove za sve kandidate koji polažu prijemni ispit na našem fakultetu.

Organizovanje kursa ne bi podrazumevalo istovremeno pohađanje oba predmeta, već bi izbor zavisio od želje samog kandidata.

Cena jednog časa po predmetu iznosi 500,00 dinara, te ukupno za pedeset časova hemije kandidat uplaćuje 25.000,00 dinara i pedeset časova biologije 25.000,00 dinara.

Zainteresovani kandidati uplatu mogu da izvrše na žiro račun Stomatološkog fakulteta br. 840-1122666-67, poziv na broj 02 420 (svrha doznake: za pripremnu nastavu, za predmet koji kandidat želi da pohađa).

Primer pravilno popunjene uplatnice pogledajte ovde

Nakon uplate, kandidat je dužan da dostavi dokaz o uplati Studentskoj službi Stomatološkog fakulteta, soba 128, ili na faks 011 2685-361 radi evidentiranja.

Uplate kandidata primaće se od 8.1. do 1.2.2018. godine.

Za sva obaveštenja javiti se na telefon 2685-760 ili se informisati na www.stomf.bg.ac.rs.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: