Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
  • Univerzitet u Novom Sadu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Br. prijavljenih kandidata (upisna kvota) Br. studenata upisanih na budžet Min. br poena potreban za upis na budžet Br. upisanih samofinans. studenata Min. br. poena potreban za upis na samofinans.
Ekonomski fakultet u Subotici 551(936) 428 0.00 61 0.00
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 2769(2694) 1436 50.02 855 34.44
Filozofski fakultet - Novi Sad 1160(957) 0 0.00 0 0.00
Građevinski fakultet u Subotici 35(134) 0 0.00 0 0.00
Pedagoški fakultet u Somboru 87(235) 80 56.80 6 39.78
Pravni fakultet u Novom Sadu 522(880) 0 0.00 0 0.00
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu 757(1000) 497 50.52 186 29.68
Tehnički fakultet Mihajlo Pupin 275(410) 205 50.30 41 35.22