Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
  • Državne visoke škole


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Br. prijavljenih kandidata (upisna kvota) Br. studenata upisanih na budžet Min. br poena potreban za upis na budžet Br. upisanih samofinans. studenata Min. br. poena potreban za upis na samofinans.
Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija u Beogradu 1183(1584) 225 78.68 722 30.64
Kriminalističko-policijska akademija 294(315) 85 62.87 213 37.41
Tehnikum Taurunum Visoka inženjerska škola strukovnih studija u Beogradu 129(320) 0 0.00 0 0.00
Visoka hotelijerska škola strukovnih studija u Beogradu 402(360) 0 0.00 0 0.00
Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu 127(280) 0 0.00 0 0.00
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu 318(418) 120 87.72 123 56.08
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 260(580) 172 56.26 78 49.28
Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. Dr Radomir Bojković“ Kruševac 0(0) 0 0.00 0 0.00
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 751(700) 220 80.86 441 30.80
Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu 72(45) 30 77.31 15 73.42
Visoka škola strukovnih studija - Beogradska politehnika 239(440) 174 50.22 41 47.04
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu 528(325) 110 0.00 215 0.00
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi 60(145) 0 0.00 0 0.00
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac 0(150) 0 0.00 0 0.00
Visoka strukovna turistička škola u Beogradu 328(400) 0 0.00 0 0.00
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu 188(230) 102 50.18 63 32.50
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu 346(360) 198 54.26 99 35.82
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu 358(475) 172 51.32 226 40.38
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici 223(199) 146 51.10 7 51.10