Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
  • Univerzitet u Novom Sadu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Br. prijavljenih kandidata (upisna kvota) Br. studenata upisanih na budžet Min. br poena potreban za upis na budžet Br. upisanih samofinans. studenata Min. br. poena potreban za upis na samofinans.
Ekonomski fakultet u Subotici 35(0) 0 0.00 0 0.00
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 93(357) 0 0.00 0 0.00
Filozofski fakultet - Novi Sad 31(149) 0 0.00 0 0.00
Građevinski fakultet u Subotici 4(86) 0 0.00 0 0.00
Pedagoški fakultet u Somboru 29(160) 0 0.00 0 0.00
Pravni fakultet u Novom Sadu 63(0) 0 0.00 0 0.00
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu 52(219) 0 0.00 0 0.00
Tehnički fakultet Mihajlo Pupin 32(147) 0 0.00 0 0.00