Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
  • Državne visoke škole


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Br. prijavljenih kandidata (upisna kvota) Br. studenata upisanih na budžet Min. br poena potreban za upis na budžet Br. upisanih samofinans. studenata Min. br. poena potreban za upis na samofinans.
Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija u Beogradu 0(1596) 0 0.00 0 0.00
Kriminalističko-policijska akademija 0(350) 0 0.00 0 0.00
Tehnikum Taurunum Visoka inženjerska škola strukovnih studija u Beogradu 254(320) 0 0.00 0 0.00
Visoka hotelijerska škola strukovnih studija u Beogradu 445(360) 0 0.00 0 0.00
Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu 0(360) 0 0.00 0 0.00
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu 0(396) 0 0.00 0 0.00
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 178(740) 0 0.00 0 0.00
Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. Dr Radomir Bojković“ Kruševac 0(0) 0 0.00 0 0.00
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 766(568) 0 0.00 0 0.00
Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu 0(45) 0 0.00 0 0.00
Visoka škola strukovnih studija - Beogradska politehnika 0(440) 0 0.00 0 0.00
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu 423(290) 0 0.00 0 0.00
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi 77(145) 0 0.00 0 0.00
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac 0(150) 0 0.00 0 0.00
Visoka strukovna turistička škola u Beogradu 367(400) 0 0.00 0 0.00
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu 252(260) 0 0.00 0 0.00
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu 341(360) 0 0.00 0 0.00
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu 419(554) 0 0.00 0 0.00
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici 0(244) 0 0.00 0 0.00