Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
  • Par saveta pre izbora fakulteta


S obzirom da studije za svrhu treba da imaju pripremu studenata za posao, osposobljavanje za karijeru i ciljeve koji se žele ostvariti, period visokog obrazovanja neka obuhvati vaše interese u tom smislu. Samim tim, neophodno je razmatranje mnogih stvari koje će pomoći u definisanju odluke koji fakultet pohađati.

Obrazovanje

Ukoliko su vaša interesovanja u pogledu izbora fakulteta još uvek brojna, nužno je odrediti šta je za vas zaista važno i značajno. Preostalo vreme iskoristite za istraživanje vaših ličnih kvaliteta, osobina i sposobnosti, kao i poslova, odnosno aktivnosti, kojima ste skloni i koje dobro radite.

Kako biste odredili koji fakultet, ali i studijski program, bi bio pravi za vas, posmatrajte konkretnu vrstu posla koju želite obavljati, načine i mogućnosti sticanja radnog iskustva nakon diplomiranja, potrencijale za rast i razvoj u okviru datog posla, trendove koje sa sobom nosi itd.

Bitno je ukazati, uz odabir fakulteta, i na izbor studijskog usmerenja: da li je dovoljno specifičan ili pruža više generalnu edukaciju, da li je poslovno orijentisan i tražen na tržištu rada, da li zahteva sticanje dodatnih veština i sl.

Radi bolje preglednosti, odlučite se za posetu fakultetu, jednom ili više njih. Upravo tako, iskoristićete mogućnost dobijanja svih potrebnih informacija, što bi moglo, dalje, da potvrdi sadašnji izbor i učvrsti izglede kada je reč o vašoj budućoj profesiji.

Naravno, fakultet ne treba birati samo na osnovu statističkih podataka u vezi sa upisnim kvotama, već i na osnovu područja koja se tiču akreditacije fakulteta, troškova studiranja, vaše spremnosti na boravak u drugom gradu. Takođe, važno je na umu imati i resurse koje fakulteti pružaju (u vidu prostorija za učenje studenata, opremljenosti biblioteka, sportskih i kulturnih sadržaja i aktivnosti), a koji će vam biti na raspolaganju, čime ćete ostvariti viši stepen zadovoljstva, zajedno sa podsticajem ka boljem učinku tokom studiranja.

Uzimanje u obzir svih navedenih faktora, podržaće donošenje vaše odluke jer ćete, istovremeno, biti u prilici da ocenite prednosti i nedostatke svake pojedine opcije.

Vaše vreme studiranja neka bude usmereno ka sticanju obrazovanja kakvo želite, vreme tokom kojeg ćete naučiti nešto novo. U ovom trenutku, primarno bi bilo razmišljanje u pravcu fokusiranja na studije kao na ono čemu želite da se posvetite u narednih nekoliko godina školovanja i, svakako, kasnije, u okviru odabranog posla. Shodno tome, upis na fakultet treba posmatrati kao priliku za učenje, a ne isključivo kroz sticanje diplome.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: