Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
  • Kako doneti odluku o izboru fakulteta?


Kako se bliži kraj srednje škole, tako se bliži i vreme da odlučimo šta nam je činiti dalje. Jedna od mogućnosti jeste upis na fakultete. Pre samog upisa, najbitnija stvar je biti upućen u programe fakulteta i posavetovati se sa departmanom na fakultetu koji smo zainteresovani da upišemo.

Donošenje odluke

Departmani, odnosno odseci na fakultetu nude mogućnost lakog informisanja (kako preko interneta, tako i pozivom na telefone). Pozivom određenog fakulteta možemo da pitamo ključna pitanja kao što su:

  • o samom programu odseka koji želimo da upišemo
  • o trajanju fakulteta (neke studijske grupe i dalje studiraju po principu 3 godine osnovnih studija + 2 godine master studija, dok je uobičajen program i onaj koji je zastupljeniji 4 godine osnovnih + 1 godina master studija)
  • takođe, pozivom na informativni broj, možemo da se raspitamo i o svim mogućnostima zaposlenja koje nosi diploma odseka za koji se odlučimo.

Svakako, najbitnije je biti spreman za prijemni ispit. O prijemnom ispitu takođe se možemo raspitati na samom departmanu, kao i preko interneta. Prijemni ispit je za svaku studijsku grupu drugačiji, te podrazumeva drugačije pripreme. S tim u vezi, potrebno je raspitati se da li fakultet nudi pogodnosti kao što su pripreme za prijemne ispite, što je veoma čest slučaj.

Sledeća stavka jeste mogućnost finansiranja. U zavisnosti od toga koliko ste bili dobar đak u srednjim školama, uveliko zavisi i to da li ćete biti finansirani iz budžeta države ili samofinansiranjem. Svaki odsek na fakultetima ima drugačije cene, te shodno tome, moramo da se raspitamo koliki su troškovi godine studiranja. Takođe, ukoliko ste jednu godinu bili na samofinansiranju, to ne znači da ćete se na taj način školovati i naredne 2 odnosno 3 godine. Upornošću, radom i privrženošću, rezultati će se pokazati, a vi ćete biti student koji se finansira iz budžeta države, što će znatno olakšati Vaše studiranje.

Svaka godina na fakultetu iznosi 60 ESPB (Evropski sistem prenosa i akumulacije bodova) bodova. Bodove stičete tako što polažete ispite, a svaki ispit nosi određen broj bodova. U zavisnosti od odseka, ispiti mogu da nose od 2 do 12 ESPB bodova.

Odličan prosek iz srednje škole vam, pored mesta na budžetu državnog fakulteta može doneti i mesto u studentskom domu. Ukoliko ste u narednim godinama pokaže da ste i student vredan nagrađivanja, možete takođe da dobijete mesto u domu, ukoliko ga na početku studija niste stekli (procenat primanja studenata sa prve godine studija u studentske domove je znatno manji nego kad ste 2., 3. ili 4. godina).

Biranje fakulteta jeste proces kome treba posvetiti dosta pažnje i vremena, jer se ipak radi o ostatku našeg života. Zato, pre nego što se odlučimo za određenu studijsku grupu, trebalo bi da pažljivo razmotrimo navedene faktore i onda donesemo konačnu odluku.

 

Takođe, u pripremi za prijemni ispit vam može pomoći i naša besplatna aplikacija Maturang, koja sadrži pitanja i testove za prijemne ispite na svim fakultetima u Srbiji. Aplikaciju možete preuzeti ovde.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: