Prijemni.infostud.com


Studijski program - Rudarsko inženjerstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Rudarstvo i geološko inženjertsvo,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Po izboru matematika, fizika ili hemija

Vežbaj online: Fizika, Hemija, Matematika,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Uslovi za upis: Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Ciljevi studijskog programa: 

 • obrazovanje inženjera sposobnih za projektovanje, operativni rad i upravljanje rudarskom proizvodnjom. Rudarski inženjeri stiču znanja o svim relevantnim rudarskim procesima, od istraživanja, proizvodnje i prerade rude do finalnih proizvoda za tržište, uključujući i tehnologiju očuvanja životne sredine. Proizvodne i inženjering aktivnosti uključuju kompjutersko planiranje i projektovanje rudnika i postrojenja za pripremu mineralnih sirovina, bušenje, miniranje, transport materijala, izbor i održavanje rudarske mehanizacije, uključujući i projektovanje i izradu podzemnih objekata, ventilaciju i odvodnjavanje rudnika.
 • razvoj kreativnih sposobnosti i pristupa u razmatranju i rešavanju stručnih problema u vezi sa globalnim značajem mineralnih resursa u svetu koji se menja;
 • sticanje sposobnosti neophodnih za samostalan i timski rad i donošenje odluka;
 • obezbeđivanje fundamentalnih znanja neophodnih za praćenje nastave na višim stepenima studija (master i doktorske studije);
 • stvaranje navika za permanentno obrazovanje, intelektualno i profesionalno usavršavanje;
 • samopouzdanje i ponašanje sa visokim profesionalnim i etičkim standardima.

Dalji pristup: Imalac diplome se može upisati na master akademske studije.

Profesionalni status: Diplomirani inženjer rudarstva

 • Studenti koji su uspešno završili ovaj studijski program poseduju veštine i sposobnosti da:
 • razumeju i primene principe matematike, inženjerstva, i drugih nauka u praksi za potrebe rešavanja inženjerskih problema;
 • projektuju rudnike i proizvodne sisteme, predlažu poboljšanja, instaliraju sisteme ili procese koji mogu da zadovolje željene standarde i potrebe u okviru realnih ograničenja;
 • efektivno i efikasno rade u multi-disciplinarnim i multi-kulturalnim timova i komuniciraju sa stručnjacima različitih profila;
 • identifikuju, analiziraju, formulišu i rešavaju osnovne inženjerske probleme u rudarstvu;
 • koriste odgovarajuće tehnike, veštine i moderne inženjering alate neophodne za rudarsku praksu da bi lokalno i globalno bile konkurentne.
 • poznaju i uvažavaju profesionalne, etičke, društvene i ekološke odgovornosti;
 • sposobnost da se uključe u proces doživotnog učenja i da se profesionalno usavršavaju u određenoj oblasti specijalizacije.

Moduli:

 

Nastavni plan i program možete preuzeti ovde.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog