Prijemni.infostud.com


Studijski program - Inženjerstvo nafte i gasa

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Rudarstvo i geološko inženjertsvo,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Po izboru matematika, fizika ili hemija

Vežbaj online: Fizika, Hemija, Matematika,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Uslovi za upis: Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Ciljevi studijskog programa: 

 • obrazovanje budućeg stručnjaka za kompetentno obavljanje delatnosti iz oblasti naftnog rudarstva i inženjerstva prirodnog gasa;
 • sticanje fundamentalnih znanja neophodnih za nastavak obrazovanja (master i doktorske studije) i za praćenje tehnološkog razvoja u svim oblastima procesa eksploatacije nafte i prirodnog gasa;
 • osposobljavanje za korišćenja savremenih metoda, tehnika i programskih alata;
 • razvoj interdisciplinarnog i multidisciplinarnog pristupa rešavanju kompleksnih problema prirodnih, privrednih i poslovnih procesa i sistema;
 • razvoj kreativnog pristupa razmatranju problema i kritičkog mišljenja;
 • sticanje visokog nivoa znanja i praktičnih veština iz oblasti inženjerstva nafte i gasa.

Dalji pristup: Imalac diplome se može upisati na master akademske studije.

Profesionalni status: Diplomirani inženjer rudarstva

 • Studenti koji su uspešno završili ovaj studijski program, su u stanju da u oblasti inženjerstva nafte i gasa:
 • primene stečena fundamentalna znanja iz inženjerstva nafte i gasa;
 • primene znanja iz oblasti prirodno-matematičkih nauka, opštih inženjerskih disciplina i specifičnih geoloških disciplina;
 • razumeju, definišu i rešavaju inženjerske probleme;
 • imaju sveobuhvatan pristup proučavanju kompleksnih problema procesa eksploatacije nafte i prirodnog gasa;
 • koriste savremene metode, tehnike i programske alate u inženjerskoj praksi;
 • rade samostalno ili u multidisciplinarnom timu i efikasno komuniciraju;
 • rade na različitim poslovima vezanim za naftnu i gasnu privredu;
 • poseduju profesionalnu i etičku odgovornost inženjera za eksploataciju tečnih i gasovitih ležišta mineralnih sirovina;
 • razumeju uticaj inženjerskih rešenja na društvo i životnu sredinu;
 • prate tehnološki razvoj inženjerstva nafte i gasa i srodnih inženjerskih disciplina.

 

Nastavni plan i program možete videti ovde

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog