Prijemni.infostud.com


Studijski program - Geotehnika

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Geološke nauke,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Po izboru matematika, fizika ili hemija

Vežbaj online: Fizika, Hemija, Matematika,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Uslovi za upis: Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Ciljevi studijskog programa: 

 • obrazovanje inženjera geotehnike;
 • prenošenje naučnih i stručnih znanja i veština, i mogućnost za nastavak viših nivoa obrazovanja (master i doktorske);
 • kontinuirani razvoj geotehničke struke i nauke i obezbeđivanje aktuelnosti studijskog programa;
 • približavanje sistema vrednovanja sa zemljama EU, i mogućnost zapošljavanja na jedinstvenom tržištu rada;
 • osavremenjavanje programskih sadržaja i povećanje primenljivosti stečenih znanja za profesionalnu inženjersku delatnost iz oblasti geotehnike;
 • omogućavanje opšteg akademskog obrazovanja za rad u bliskim oblastima: građevinarstvo, rudarstvo, urbanizam, prostorno planiranje, ekologija;
 • utvrđivanje afiniteta studenata i njihovo dalje usmeravanje;
 • obezbeđivanje stručnog i naučnog podmlatka.

Dalji pristup: Imalac diplome se može upisati na master akademske studije.

Profesionalni status: Diplomirani inženjer geologije Studenti koji su završili ovaj studijski program, su u stanju da:

 • učestvuju u kvalitetnom izvođenju terenskih istraživanja i laboratorijskih geomehaničkih ispitivanja;
 • analiziraju i interpretiraju rezultate izvedenih istraživanja i ispitivanja i rešavaju konkretne probleme na osnovu rezultata istih;
 • učestvuju u izvođenju i interpretaciji rezultata geotehničkog monitoringa;
 • izvode geotehnički nadzor i kontrolišu izvođenje geotehničkih radova;
 • učestvuju u izvođenju meliorativnih radova u tlu i steni (injektiranje i drenažni sistemi);
 • izvode terenska istraživanja i laboratorijska ispitivanja tla i stena u zaštiti životne sredine.

 

Nastavni plan i program možete videti ovde

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog