Prijemni.infostud.com


Studijski program - Geologija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Geološke nauke,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Po izboru matematika, fizika ili hemija

Vežbaj online: Fizika, Hemija, Matematika,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Uslovi za upis: Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Ciljevi studijskog programa: 

 • dobijanje osnovnog opšteg znanja i osposobljenosti iz fundamentalnih geoloških disciplina;
 • obezbeđivanje fundamentalnih znanja neophodnih za praćenje nastave na višim stepenima studija (diplomske i doktorske studije), kao i praćenje razvoja i napretka u oblasti geologije;
 • obezbeđivanje znanja neophodnih za razumevanje osnovnih karakteristika sistema naše planete i procesa njenog preobražaja u vremenu i prostoru;
 • osposobljavanje za planiranje i organizovanje;
 • osposobljavanje za dobijanje i analiziranje informacija, kao i sposobnost rešavanja problema i odlučivanja;
 • osposobljenost za upotrebu metoda dobijanja i analize podataka neophodnih za interpretaciju i generisanje novih informacija;
 • osposobljavanje za rad u interdisciplinarnim timovima i prezentovanje rezultata.

Dalji pristup: Imalac diplome se može upisati na master akademske studije.

Profesionalni status: Geolog

 • Studenti koji su uspešno završili ovaj studijski program su u stanju da u oblasti geologije:
 • razumeju i primene neophodna znanja i veštine iz oblasti geologije;
 • planiraju i izvode različita istraživanja u osnovnim geološkim disciplinama;
 • obavljaju zadatke koji se tiču geološkog kartiranja, ispitivanja starosti, strukture i sastava različitih stenskih materijala, proučavanja i istraživanja fosilnog materijala, proučavanja i istraživanja mineralnih resursa, procene i zaštite geo-nasleđa, rešavanja problema zaštite životne sredine i unapređenja društva u celini;
 • izvrše agregacije, interpretacije i samostalne prezentacije podataka, vodeći računa o moralnim i etičkim principa proučavanja prirode;
 • koriste tehnike, veštine i savremene programske alate u geološkoj i inženjerskoj praksi;
 • rade samostalno ili u timu sastavljenom od stručnjaka različitih profila;
 • unapređuju svoja znanja i praktičnu osposobljenost u skladu sa razvojem nauke tokom celog života.

Moduli:

 

Nastavni plan i program možete videti ovde

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog