Prijemni.infostud.com


Studijski program - Geofizika

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Fizika, Geološke nauke,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Po izboru matematika, fizika ili hemija

Vežbaj online: Fizika, Hemija, Matematika,

Gradovi: Beograd

Nastavni plan i ispiti

Uslovi za upis: Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Ciljevi studijskog programa: 

  • obrazovanje inženjera kompetentnih za akviziciju i obradu podataka iz domena geofizike;
  • obrazovanje za timski rad i prezentovanje rezultata terenskih i laboratorijskih aktivnosti;
  • razvoj kreativnih sposobnosti i kritičkog odnosa prema rezultatima rada,
  • sticanje fundamentalnih znanja iz različitih oblasti, koja su neophodan preduslov za savlađivanje teorijskih i praktičnih problema iz oblasti geologije i geofizike, kao i za praćenje brzog tehnološkog razvoja u oblasti instrumentalne tehnike;
  • sticanje teorijskih znanja i praktičnih veština iz niza različitih područja, kojima se bave geološka i srodne nauke, čime se obezbeđuje postizanje kompetencija i akademskih veština za razumevanje i rešavanje različitih geoloških i drugih problema;
  • sticanje teorijskih znanja i praktičnih veština iz oblasti geofizike, čime se obezbeđuje postizanje kompetencija i akademskih veština neophodnih za izvođenje geofizičkih istraživanja u okviru različitih oblasti, u kojima se geofizika primenjuje;
  • sticanje kompetencija i akademskih i praktičnih veština iz domena softvera primenljivih u geofizici;
  • sticanje osnove za dalje obrazovanje na višim nivoima studija i navika za neprekidno obrazovanje i napredovanje u struci.

Dalji pristup: Imalac diplome se može upisati na master akademske studije.

Profesionalni status: Inženjer geologije

  • Studenti, koji su uspešno završili ovaj Studijski program, u stanju su da u oblasti geofizike:
  • razumeju i primene fundamentalna znanja iz geofizike u različitim oblastima istraživanja;
  • primene znanja iz matematike, fizike i geoloških disciplina pri rešavanju konkretnih problema;
  • razumeju, uočavaju, formulišu i rešavaju inženjerske probleme;
  • koriste tehnike, veštine i savremene programske alate u praksi;
  • samostalno izvode geofizička merenja na terenu i u laboratoriji, analiziraju i obrađuju podatke merenja, izrađuje geofizičke karte, profile i druge priloge, vrše bazičnu interpretaciju rezultata istraživanja, prikazuju rezultate u obliku izveštaja i drugih vidova prezentacije;
  • svoje znanje upotrebe u praksi na realizaciji postavljenog zadatka, rade samostalno ili u timu sastavljenom od stručnjaka različitih profila i efikasno komuniciraju i razmenjuju podatke;
  • imaju profesionalnu i etičku odgovornost;
  • unapređuju svoje znanje i prate razvoj tehnologije i struke tokom celog života.

 

Nastavni plan i program možete videti ovde

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog