Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
 • Konkurs za dodelu stipendija za školsku 2017/18. godinu, koje dodeljuje Rotary Club Subotica


Rok za konkurisanje: 01.11.2017.
Email adresa za prijavu: rcsubotica.konkursi@gmail.com
Link za prijavu: http://www.rotarysubotica.rs/stipendije.html
Grad: Subotica

Pravo učešća imaju učenici i studenti koji pohađaju Fakultete, Visoke škole strukovnih studija i Srednje škole čiji je osnivač R. Srbija i čije je mesto prebivališta Subotica.

Rotary klub Subotica

Stipendije se dodeljuju učenicima II, III, IV razreda Srednjih škola, kao i studentima II, III, IV, V, VI godine Fakulteta i Visokih škola strukovnih studija.

Ove godine se dodeljuju 10 stipendija i to 5 za učenike Srednjih škole u iznosu od 7000 dinara mesečno i 5 za studente Fakulteta ili Visokih škola strukovnih studija u iznosu od 8000 dinara mesečno.

Za učešće na konkursu potrebno je popuniti prijavni formular koji se nalazi na sajtu http://www.rotarysubotica.rs/stipendije.html.

Sve prijave slati u elektronskoj formi na rcsubotica.konkursi@gmail.com.

Rok za prijavu 01.11.2017.

Nakon odobrene stipendije, odabrani kandidati obavezni su prikazati originale dokumenta kojima potvrđuju podatke navedene u prijavi:

 • Lična karta
 • Kratka biografija
 • Uverenje o upisu na fakultet ili visoku školu strukovnih studija, odnosno uverenje o upisu u narednu školsku godinu (za studente)
 • Uverenje o pohađanju odgovarajuće srednje škole(za učenike srednjih škola)
 • Uverenje o proseku ocena tokom svih prethodnih godina studija(za studente)
 • Svedočanstava o uspehu u prethodnim razredima (za učenike srednjih škola)
 • Ranije stečene diplome
 • Prosek primanja oba roditelja odnosno staratelja

Za dodelu stipendija ne mogu konkurisati:

 • Apsolventi
 • Ponavljači, odnosno studenti koji obnavljaju godinu
 • Kandidati stariji od 26 godina
 • Kandidati koji su u srodstvu sa članovima RC Subotica u pravoj liniji i do III stepena bočne linije

Rok za objavu rezultata konkursa 15.11.2017.