Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Mogućnost zaposlenja

Diploma Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu pruža mogućnost razvijanja uspešne karijere u mnogobrojnim organizacijama i na različitim poslovima, u zavisnosti od studijskog programa, odnosno modula za koji se student opredeli. Sticanjem diplome studenti postaju osposobljeni za:

 • Rad u telima državne, lokalne i javne uprave;
 • Rad u sudskoj upravi;
 • Rad u raznim privrednim društvima, od sektora malih i srednjih preduzeća, pa do multinacionalnih kompanija;
 • Rad u finansijskim institucijama;
 • Rad u javnim i drugim ustanovama, kao i nevladinim organizacijama;
 • Rad u pravosudnim organima, advokaturi, pravobranilaštvu;
 • Rad u političkim strankama;
 • Rad u diplomatskim i konzularnim službama;
 • Rad na poslovima unutrašnje bezbednosti;
 • Učestvovanje u izvođenju projekata u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi;
 • Rad u sredstvima javnog informisanja (dnevne novine, radio, TV, stručni časopisi) koja se bave pitanjima i problemima iz oblasti prava;
 • Bavljenje naučnoistraživačkim radom u oblasti pravnih nauka;
 • Rad na poslovima međunarodnog karaktera u organima javne uprave i državnim organima, na lokalnom i republičkom nivou.

Uspešnim savladavanjem studijskih programa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci, koji poseduju široke mogućnosti zapošljavanja kako u domaćim tako i stranim kompanijama i koji spremno započinju put neprekidnog ličnog napredovanja i usavršavanja. S obzirom da se edukacija studenata na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe odvija se u smeru sticanja znanja i sposobnosti koje su potrebne savremenom pravosuđu, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu, studenti koji završe bilo koji od studijskih programa na bilo kom nivou studija predstavljaju kvalitetan i veoma potreban kadar pravne struke.

Studenti koji su završili studije na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu uspešno nalaze zaposlenje kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Naši studenti su danas zaposleni u Izvršnom veću AP Vojvodine, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Javnom tužilaštvu, u Višem i Osnovnom Sudu, takođe veliki broj studenata je svoj karijeru usmerio na advokaturu, pored toga naši studenti rade i u pravnim službama velikih privrednih organizacija kako u zemlji tako i u inostranstvu. Najbolji studenti su koji su svoj poziv pronašli u naučnoistraživačkom radu i edukovanju drugih ostali su na Fakultetu kao saradnici u nastavi i asistenti.
Vesti o studiranju

 • Već je kraj juna i vreme je da odabereš fakultet Već je kraj juna i vreme je da odabereš fakultet
  Srednja škola je završena. Prošao je maturski ispit, matursko veče i крај junа je doleteo! Pred tobom je jedna od najvažnijih odluka u životu – izbor profesije odnosno fakulteta koji…
  25.06.2018

 • Extra je! Budi inženjer! Extra je! Budi inženjer!
  Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Subotice upisuje studente u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školsku 2018/2019. godinu.
  21.06.2018

 • Zašto treba da studiraš? Zašto treba da studiraš?
  Sigurno se pitaš zašto je važno visoko obrazovanje i odabir visokoškolske ustanove? Dobro je razmišljati o budućnosti, planirati profesionalnu karijeru i imati viziju gde želiš da budeš za 5, 10…
  19.06.2018

Saveti za polaganje prijemnog