Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na Fakultet u školskoj 2017/2018. godini organizuje se u toku letnjeg smestra školske 2016/2017. godine.

Nastava se organizuje iz predmeta Istorija i Ustav i prava građana.

Pripremna nastava se organizuje po ciklusima. Ciklus traje 3 dana. Sva tri cuklusa su identična. Dovoljno je da se učenik prijavi samo za jedan od tri ciklusa. Pripremna nastava nije obavezna.

U okviru ciklusa izvodi se pripremna nastava iz predmeta Istorija sa fondom časova: 9 (3 časa po danu) i iz predmeta Ustav i prava građana sa fondom časova: 9 (3 časa po danu).

Prvi ciklus:

  • Ustav i prava građana: 11. i 18. i 25. mart (subote), od 9:30 časova
  • Istorija: 11. i 18. i 25. mart (subote), od 12 časova

Prijave kandidata za prvi ciklus zaključno sa: 8. III 2016.

Drugi ciklus:

  • Ustav i prava građana: 13, 20. i 27. maj (subote), od 9:30 časova
  • Istorija: 13, 20. i 27. maj (subote), od 12 časova

Prijave kandidata za drugi ciklus zaključno sa: 10. V 2016.

Treći ciklus:

  • Ustav i prava građana: 19, 20. i 21. jun (ponedeljak, utorak i sreda), od 9:30 časova
  • Istorija: 19, 20. i 21. jun (ponedeljak, utorak i sreda), od 12 časova

Prijave kandidata za treći ciklus zaključno sa: 15. VI 2016.

Postoji mogućnost da se termini za treći ciklus promene usled datuma polaganja maturskih ispita za srednje škole, u kom slučaju će se odgovarajuće obaveštenje istaći u okviru ove vesti.

Za pohađanje pripremne nastave uplaćuje se iznos od 10.000,00 dinara na žiro račun Fakulteta broj: 840-1627666-13 (poziv na broj 777 po modelu 97).

Za sva eventualna pitanja, obratiti se koordinatoru za pripremnu nastavu, Milanu Milutinu, na sledeću adresu elektronske pošte: m.milutin@pf.uns.ac.rs.

Prijavu možete izvršiti popunjavajući obrazac ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog