Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Pravni fakultet organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija prava školske 2018/2019.

Organizuje se u mesecu junu iz Srpskog jezika i književnosti i Istorije, po programu za gimnazije jezičkog smera.

Pripremna nastava je organizovana, s istim fondom časova (ukupno 40 časova – 20 časova po predmetu) radnim danima od ponedeljka do petka, (4 časa dnevno), ili vikendom – subotom i nedeljom, (10 časova dnevno).

Pripremna nastava biće organizovana u mesecu junu 2018. godine. Termini pripremne nastave biće naknadno objavljeni.

Prilikom podnošenja prijave kandidati se opredeljuju da li će pripremnu nastavu slušati radnim danima ili vikendom.

Kandidati imaju mogućnost da se opredele za slušanje pripremne nastave i samo iz jednog predmeta, pri čemu plaćaju naknadu samo za taj predmet.

Naknada za pripremnu nastavu iznosi 10.000 dinara (5.000 dinara po predmetu).

Kandidati koji se opredele da slušaju nastavu iz oba predmeta, naknadu mogu platiti i u dve rate – prva rata prilikom prijave, a druga rata najkasnije do početka pripremne nastave.

Prijava za slušanje pripremne nastave moći će se preuzeti sa sajta ili uzeti u knjižari Fakulteta, (kandidati će biti blagovremeno obavešteni putem sajta Fakulteta).

Prijave se podnose na šalteru Službe za nastavu i studentska pitanja (1. sprat Pravnog fakulteta). Nije neophodno lično prijavljivanje.

Nakon podnošenja prijave i dokaza o uplati, kandidat dobija identifikacioni kartončić sa podacima o predmetima (predmetu) iz kojih sluša pripremnu nastavu.

Izgled uplatnice za prijavu na pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita na Pravnom fakultetu u Nišu.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: