Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com

Politika privatnost Maturang

Politika privatnost Maturang

USLOVI I PRAVA KORIŠĆENJA APLIKACIJE MATURANG

Dobrodošli na zvaničnu android aplikaciju Maturang sajta Prijemni.infostud.com. Aplikacija nije potpuno samostalna i sem kontakt podataka korisnika prilikom registracije, nema svoje sopstvene podatke, već koristi podatke i usluge sajta Prijemni.infostud.com, tako da se sva pravila korišćenja sajta Prijemni.infostud.com u potpunosti primenjuju i prilikom korišćenja aplikacije Maturang.

Uvod

Aplikacija Maturang je vlasništvo kompanije Infostud 3 d.o.o. (u daljem tekstu: Infostud). Za vreme korišćenja aplikacije Maturang, primenjuju se ovde navedena Pravila i uslovi korišćenja, kao i svi važeći i primenjivi zakoni. Maturang zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja u bilo kojem trenutku i bez prethodnog najavljivanja. Promene stupaju na snagu tek nakon njihovog objavljivanja.

Upotreba i zaštita podataka

Zabranjeno je preuzimanje i sistemska redistribucija sadržaja sajta u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu. Za korišćenje informacija u druge svrhe, neophodno je prvo dobiti saglasnost Infostuda.

Infostud se trudi da privatne i poverljive informacije o korisnicima aplikacije čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Infostud ipak ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja Infostuda, doći do tih informacija. Infostud ne može biti odgovoran za posledice takvih aktivnosti. Infostud nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava. Eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli adekvatno da reagujemo. Infostud ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno kršenje autorskih prava, ali će preuzeti adekvatne mere, ukoliko se utvrdi da prekršaj postoji.

Infostud je posvećen očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Infostud ne preuzima odgovornost za sadržaj upisa čiji autori su posetioci sajta ili druga lica koja ne predstavljaju Infostud. Infostud ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj reklamnih ponuda koja se postavljaju na sajtu, kao i drugih programa i studija čiji organizator nije Infostud.

Korišćenje naših sajtova i servisa je privilegija a ne pravo. Infostud u bilo kom trenutku može bilo kom posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kom njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kojeg servisa ili usluge Infostuda, iz bilo kog razloga koji Infostud smatra odgovarajućim. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. Gde smatra da je to primereno, Infostud će o ovome poslati odgovarajuće obaveštenje.

Pouzdanost informacija

Sadržaji koji su vidljivi na Maturang aplikaciji služe pre svega u informativne svrhe i mogu poslužiti kao savet, međutim, Infostud ne garantuje da će ishod njihove primene biti uspešan. Sve akcije urađene na osnovu saveta koji su pruženi unutar aplikacije, smatraju se kao samostalne odluke samog korisnika, za čije posledice Infostud neće odgovarati. Dakle, Infostud ne garantuje uspeh u bilo kojoj nameri korisnika, a koja je zasnovana na osnovu informacija iz aplikacije.

Takođe, Infostud se ne smatra odgovornim za bilo koju akciju ili gubitke koji predstavljaju rezultat korišćenja usluga datih unutar aplikacije (predvidivih i nepredvidivih). Niti se smatra odgovornim za bilo koju posledicu koja je rezultirala iz kontakta sa trećim licem (drugim korisnicima ili ustanovama).

Infostud se ne smatra odgovornim za bilo koji vid nepravilnog korišćenja aplikacije ili usluga i informacija datih u aplikaciji, kao ni za bilo koju situaciju koja je izvan kontrole Infostuda (performanse mobilnog aparata korisnika, kvalitet Internet konekcije, dostava mailova ili Infostudovo primanje mailova sa adresa koje za to nisu predviđene, automatski mailovi poslati sa adrese noreply@infostud.com).

Usluge koje aplikacija pruža, oslanja se na rad softvera, servera i drugih tehničkih uređaja koje ovde nećemo navoditi u celini, te se zbog neispravnosti istih, greške mogu dogoditi. U svakom momentu ćemo se truditi da ih otklonimo u najkraćem roku, ali za sve gubitke izazvane ovakvim situacijama se Infostud ne smatra odgovornim.

U slučaju više sile odnosno događaja za koje Infostud nije mogao znati da će se dogoditi ili predvideti niti su nastali krivicom Infostuda, poput, ali ne ograničavajući se na, hakerske napade ili prestanak funkcionisanja Internet linka Telekoma, rok iz prethodnog stava se produžava do isteka okolnosti koji su uzrokovali višu silu.

U Subotici, jun 2016.

Ovi uslovi i sadržaj ove aplikacije podležu autorskom pravu. Infostud 3 d.o.o. Sva prava zadržana.